Skip to main content

La data de 09 septembrie curent, a avut loc ședința Senatului ULIM în regim online. Agenda ședinței a inclus următoarele subiecte de actualitate:

  1. Aprobarea componenţei nominale a Senatului, a Biroului Senatului și a Senatului Studențesc ULIM.
  2. Aprobarea programului de activitate a Senatului ULIM pentru anul universitar 2020-2021.
  3. Aprobarea Planului anual de activitate (2020- 2021) al Centrului de Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră
  4. Aprobarea planurilor de activitate a facultăţilor şi catedrelor ULIM, a programelor analitice pentru anul universitar 2020-2021.
  5. Aprobarea programului de activitate a Consiliului pentru Asigurarea Calităţii pentru anul de studii 2020-2021.
  6. Aprobarea planului de activitate în domeniul colaborării internaţionale a ULIM în anul de studii 2020-2021.

Proiectele de hotărâre cuprinse în rapoartele de activitate au fost aprobate unanim de către membrii Senatului ULIM.

                           

facebook likes kaufen

Leave a Reply