Skip to main content
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

Conferința Internațională – Inovating Teaching and Learning of European Studies.

În perioada 19-20 iunie, 2015, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, ULIM, a organizat Conferința Internațională – Inovating Teaching and Learning of European Studies.

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului INOTLES, TEMPUS, programul Uniunii Europene, care are drept scop reformarea curriculară și modernizarea învățământului superior în Republica Moldova, Georgia și Ucraina, prin implementarea metodelor inovative în cadrul cursurilor programelor de masterat în Studii Europene.

ULIM este unul din partenerii consorțiului alături de reprezentanți ai comunității academice din nouă universități partenere din Georgia, Ucraina, Marea Britanie, Belgia, Universitatea Maastricht din Olanda fiind coordonatorul proiectului.

La deschiderea evenimentului au rostit discursuri inaugurale: dl Nicolae ȚÂU, dr. hab., prof. univ., Vice-rector Cooperare Internaţională, ULIM; dl Fabien SCHAEFFER, reprezentant al delegației Uniunii Europene în Republica Moldova; dna Nadejda VELIȘCO, şefa Direcţiei Învățământ Superior din cadrul Ministerului Educaţiei al RM; dna Carolina POPOVICI, Șef Secție ONU și Agenții Specializate, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova; dna Virginia REVENCO, Coordonator Național Erasmus+ Office și dna Natalia TIMUȘ, Coordonator al proiectului. În sesiunea dedicată intervenţiilor înalților oaspeți, moderatorul evenimentului, dna Ludmila Coadă, coordonator al proiectului din partea ULIM a subliniat importanța cooperării partenerilor din spațiul Parteneriatului Estic și a centrelor universitare de excelență din UE cunoscute pentru performanțele în domeniul metodelor inovative de predare, printre care e-learning, învățarea bazată pe probleme, simularea etc.

Discuțiile în prima zi a conferinței s-au purtat aplicat, în cadrul a două paneluri care au atins principalele dimensiuni ale Studiilor Europene.

În cadrul primului panel Modernizarea curriculei în domeniul Studiilor Europene, experți implicați în cadrul proiectului din universitățile partenere din Marea Britanie, Belgia, și Olanda au reliefat importanța realizării unui conținut curricular modern și adecvat în domeniul Studiilor Europene pentru statele din Parteneriatul Estic.

Cel de-al doilea panel Studiile Europene în Republica Moldova: realități și tendințe, a reunit experți naționali în domeniul învățământului superior, care a avut drept scop oferirea unei platforme pentru discuții comprehensive în domeniul Studiilor Europene în Republica Moldova. Cu aceasta ocazie experții naționali, printre care dna Nadejda VELIȘCO, şef direcţie Învățământ Superior, Ministerul Educaţiei al RM, dna Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÎNAC, Vice-Rector pentru Educație, ULIM, dna Ludmila PAVLOV, şef direcţie Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, Ministerul Educaţiei al RM au subliniat necesitatea reformei curriculare, reiterând că țara noastră trebuie să asigure un învățământ de calitate, iar propunerile și concluziile ce vor fi făcute la finalizarea proiectului vor contribui semnificativ la modernizarea curriculei în domeniul Studiilor Europene din Republica Moldova.

În cea de-a doua zi a conferinței, discuțiile au vizat Preluarea experienței partenerilor în crearea centrelor naționale de Studii Europene în Georgia, Moldova și Ucraina. În cadrul mesei rotunde dl Bart de SCHUTTER, președintele Institutului de Studii Europene din cadrul Universității Vrije, Bruxelles, Belgia a împărtășit din experiența sa în dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul studiilor europene. În același context, Anthony ANTOINE, director executiv al Institutului de Studii Europene din cadrul Universității Vrije, Bruxelles, Belgia a menționat că, prin crearea centrelor naționale de Studii Europene în cadrul Universității de Stat din Tbilisi, Georgia, în cadrul Universității Naționale din „Kiev-Mohyla Academia”, Ucraina, și din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova, se va valorifica dimensiunea europeană a educației și formarii profesionale, dezvoltarea cercetării în domeniul studiilor europene, cunoașterea și înțelegerea procesului de integrare europeană și a exigențelor de participare a statelor din Parteneriatul Estic la acest proces din perspectiva multi – și interdisciplinară.

Conferința s-a finalizat cu succes, fiind reliefate rezultatele semnificative pentru proiectul INOTLES și partenerii proiectului, și totodată apreciată importanța domeniului Studiilor Europene în procesul de integrare europeană a statelor din Parteneriatul Estic.

Evenimentul reflectat: http://www.trm.md/ro/social/forum-international-privind-studiile-europene-organizat-la-chisinau/