Skip to main content
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

Prelegere publică Pace, progres şi rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite susţinută de dl Christian Friis Bach, Secretar Executiv al Comisiei Economice ONU pentru Europa

Marți, 16 iunie 2015, la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova s-a aflat într-o vizită de lucru o delegație compusă din reprezentanți oficiali ai Organizației Națiunilor Unite. Corpul diplomatic a fost reprezentat de către Christian Friis Bach, secretar executiv al Comisiei Economice pentru Europa, Cristian Olărean, Reprezentantul Secretariatului Convenției Espoo, UNECE și Carolina Popovici, Șef al Secției ONU și AGENȚII Specializate, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.

În cadrul acestei întrevederi d-nul Christian Friis Bach, a susținut o lecție publică „Pace, progres şi rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite”, pentru studenții Facultății Relații Internaționale Științe Politice și Jurnalism.

Întâlnirea a fost prezidată de dl Nicolae ȚÂU, dr. hab., prof. univ., Vice-rector Cooperare Internaţională, ULIM, care în discursul său inaugural a subliniat rolul ONU în menţinerea păcii în lumea contemporană, în decursul celor 70 ani de existență, și contribuția majoră reducerea sau atenuarea amenințărilor la adresa securității internaționale. De asemenea, Domnia sa a menționat că astăzi, aproape totul se desfășoară sub sigla dezvoltării durabile: societatea se dezvoltă prin aplicarea dezvoltării durabile, al căror fundament îl reprezintă asigurarea echilibrului între sistemele socio-economice şi potenţialul natural.

În cadrul alocuțiunii cale, d-nul Christian Friis BACH a reiterat rolul important pe care îl are ONU în asigurarea implementării eficiente a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, progresul de până acum în domeniul sustenabilității și masurile pe care ONU le întreprinde pentru a asigura o dezvoltare durabilă a planetei, inclusiv din perspectiva adoptării agendei ONU post-2015, care acoperă sectoare precum: cooperarea economică și integrare, energie durabilă, mediu, managementul locuințelor și al terenurilor, populație, statistică, comerț și transporturi. Comisia este responsabilă cu luarea deciziilor strategice și pune la dispoziție un forum pentru dialog asupra evoluțiilor economice regionale.

Reamintim că, Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE, ECE sau CEE-ONU) a fost creată de către Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite (ECOSOC), în 1947, pentru a încuraja cooperarea economică între statele membre. Pentru a îndeplini acest scop, organizația reunește în prezent 56 de țări din Europa, Asia Centrală și America de Nord pentru a conlucra pe teme economice și probleme sectoriale.