Skip to main content
În data de 24 noiembrie, studenții anului II, Facultatea Drept ULIM, la îndemnul doamnei Rotai Oxana, dr. în drept, conf. univ., au organizat Conferința Interuniversitară la Criminologie, cu tematica „Criminalitatea în Republica Moldova: probleme actuale și căi de soluționare”. Conferința a fost deschisă cu un cuvânt de salut din partea domnului Baeșu Valeriu, Decan Facultatea Drept ULIM și din partea doamnei Cerneauscaite Irina, Directoare Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM.
În cadrul conferinței, studenții au dezvoltat conștientul cu tot ce înseamnă noțiunea de criminologie și aspectele acesteia. Conferința a cuprins prezentări de cercetare despre măsurile de combatere a traficului de droguri și a traficului de ființe umane, criminalitatea feminină, prevenirea și combaterea violenței în familie, criminalitatea printre rândurile minorilor, aspectul criminologic al infracțiunii de viol, tentativele de suicid non-fatale, de asemenea au fost definite noțiunile de incest, alcoolism și avort.
Iar la finalul conferinței domnul Pisarenco Contantin, Șef Catedră Drept Public, a venit cu un cuvânt de încurajare către studenți și împreună cu doamna Rotari Oxana, au decernat Diplome de excelență, pentru participarea activă și manifestarea aptitudinilor.

Leave a Reply