Skip to main content
Uncategorized @ro

Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională cu ocazia aniversării a 27 de ani de la fondarea ULIM

Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională
cu ocazia aniversării a 27 de ani de la fondarea ULIM

Scientific Conference with International Participation
organized within the 27th anniversary of ULIM’s foundation

16-18 octombrie 2019

UNIVERSITAS EUROPAEA:
SPRE O SOCIETATE A CUNOAŞTERII
PRIN EUROPENIZARE ŞI GLOBALIZARE

UNIVERSITAS EUROPAEA:
TOWARDS A KNOWLEDGE-BASED SOCIETY
THROUGH EUROPEANISATION AND GLOBALISATION

PROGRAM

Leave a Reply