Skip to main content

La 16 octombrie curent, cu prilejul marcării celor 27 de ani de activitate ULIM, a fost organizată Conferința științifică cu participare internațională: „UNIVERSITAS EUROPAEA: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare”. Sesiunea plenară a fost deschisă prin mesajul inaugural al Președintelui Senatului ULIM, Rectorul ULIM Ilian Galben, care a salutat prezența reprezentanților corpului diplomatic și academic, exprimând gratitudinea pentru interesul participanților implicați și a felicitat comunitatea ulimistă: „Deschis spre ansamblul problemelor universitare, structurând realitățile specifice ale câmpului educațional, ULIM este cunoscut și recunoscut ca un centru modern de formare a specialiștilor și personalităților. Pentru aceste succese obținute pe parcursul anilor, îi mulțumim pe toți profesorii, colaboratorii și partenerii noștri. Vă urez să vă desfășurați activitățile cu aceeași pasiune, hotărâre și voință fermă. Istoria instituției noastre trebuie să continue cu noi realizări!”

În numele Președinției RM, conf. univ. dr. Corneliu Popovici, consilier în domeniul educației culturii și cercetării a transmis urări de bine, a apreciat rolul constructiv al ULIM în pregătirea specialiștilor pentru piața muncii și a exprimat deschidere spre noi colaborări cu mediul academic: „Vă doresc multe succese, discuții ample la evenimentul de astăzi, iar ideile inovatoare și recomandările pe care le veți formula – să le sugerați și nouă, întru realizarea reformelor eficiente, care să asigure dezvoltarea sistemului educațional.”

Evenimentul a fost onorat și de prezența E.S. Bartłomiej Zdaniuk, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Polone în RM, care a relevat valoarea calității educaționale, a integrității academice și evoluției cunoașterii pentru a dezvolta o societate prosperă: „Rolul intelectualilor este esențial pentru progresul unei țări, motiv pentru care trebuie să insistăm și să orientăm investițiile în sectorul de cercetare, inovare și dezvoltare”.

Cu mesaj de salut a intervenit și prof. univ. dr. Andy Pușcă, rector al Universității „Danubius”, Galați, România. Distinsul a exprimat intenția de fortificare a relațiilor inter-universitare, care să prevadă stimularea activității didactico-științifice și generarea ideilor eficiente de cercetare: „Conceptul universitate europenă înseamnă un consorțiu în care universitățile partenere conlucrează pentru consolidarea activităților didactice și amplificarea nivelului de cercetare, aliniindu-se la standardele europene.”

La rândul său, Giovanni Cavallaro, referent pentru cooperarea lingvistică, universitară și studii în Franța, Alianța Franceză, a adresat felicitări și urări de bine reprezentanților ULIM, evocând importanța definirii obiectivelor, conjugării eforturilor în îmbunătățirea și eficientizarea studiilor universitare în spațiul european. 

 În cadrul Sesiunii Plenare au urmat o serie de comunicări științifice antrenante susținute de către prof. univ. dr. Eric Brunat (Franța): Faire face à l’obsession de la croissance: les limites du concept de développement durable; dr. Dmitriy (Daniel) Course, Prim secretar al Ministerului Afacerilor Externe (Israel): The case of „’Kol’ Ha-Am Newspaper” (1952): the Turning Point in History of Struggle for Free Speech in Israel; conf. univ. dr. Lucia Sava, șef Direcția Evaluare în Învățământul Superior, (ANACEC): Globalizarea și asigurarea calității în învățământul superior; prof. univ. dr. hab. Elena Prus, prorector pentru Cercetare Științifică și Studii doctorale ULIM: Universitatea europeană Post-Bologna; conf. univ. dr. Ludmila Armașu-Canțîr, președintele Consiliului Științific al UPS ”Ion Creangă”: Cercetarea doctorală în context european: realități și perspective.

ULIM a fost înființată în data de 16 octombrie 1992, zi marcată anual prin organizarea unei conferinței științifice internaționale și a unor serii de activități extra-curriculare cu participarea studenților și profesorilor. 

Menționăm că lucrările conferinței vor continua în zilele de 17 și 18 octombrie curent, în cadrul Școlilor Doctorale, a Facultăților și a Departamentului Informațional Biblioteconomic. Pentru a studia Programul, accesați: https://egbahdxjiaz.exactdn.com/wp-content/uploads/2019/10/Program-Conferin%C8%9B%C4%83_ULIM_2019.pdf

 

Leave a Reply