Skip to main content
Noutăți

Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA

FREE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MOLDOVA

Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională

16-18 octombrie 2019

UNIVERSITAS EUROPAEA:
SPRE O SOCIETATE A CUNOAŞTERII
PRIN EUROPENIZARE ŞI GLOBALIZARE

 

UNIVERSITAS EUROPAEA:
TOWARDS A KNOWLEDGE-BASED SOCIETY
THROUGH EUROPEANISATION AND GLOBALISATION

PROGRAM

 

Chișinău, ULIM, 2019

SECȚIUNI ALE CONFERINȚEI

16 octombrie

ȘEDINȚA ÎN PLEN
Deschidere Aula Magnifica, 09:30

Responsabil: Elena Prus, Prorectror,
tel.: 022 205984, elena_prus_ro@yahoo.fr

17-18 octombrie

FACULTY OF SOCIAL AND EDUCATIONAL SCIENCES

DOCTORAL SCHOOL OF ECONOMIC, SOCIAL AND INFORMATIONAL TECHNOLOGIES SCIENCES

”CONTEMPORARY METHODOLOGICAL GUIDELINES AND PRACTICES IN SOCIAL SCIENCES”

International scientific-practical conference dedicated to the 27th anniversary of the foundation of ULIM

OPENING SESSION: Aula Magnifica, 4th floor,  13.00Responsibles: Svetlana RUSNAC, PhD, Dean of the Faculty of Social and Educational Sciences, ULIM; Elena ROBU, PhD,  Director of the Doctoral School of Economic, Social and Informational Technologies Sciences

+373 22 225785 psw.department.ulim@gmail.com

17-18 octombrie

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN ȘTIINȚE UMANISTICE, POLITICE
ȘI ALE COMUNICĂRII
Deschidere Mediateca et. 4, 9:30
„Istorie, politică și mass-media în societățile post-sovietice”

Responsabil: Ludmila Coadă, Director,
istorie@ulim.md.

„Traducerea și limbile-culturi”
Deschidere Mediateca et. 4, 9:30
Responsabil: Victor Untilă, Director,
inst_cult@ulim.md.
tel.: 022 205926, inst_cult2006@yahoo.fr

17 octombrie

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT
„Internaționalizarea cercetărilor științifice în contextul importanței promovării dialogului social în societățile polarizate”
Responsabil: Vitalie Gamurari, Director
vgamurari@gmail.com
Deschidere Aula Magnifica, et. 4, 13:00

17 octombrie

DEPARTAMENTUL INFORMAȚIONAL BIBLIOTECONOMIC
„Symposia Investigatio Bibliotheca”, ediţia a 11-a

Responsabil: Irina Botnaru, Director
tel.: 022 205926 dib@ulim.md
Deschidere Sala Polivalentă de Lectură nr. 2, 09:30

PREȘEDINTE:

Ilian GALBEN, conf.univ, dr.,

Rector ULIM

 

COORDONATORI:

Elena PRUS, prof. univ. dr. hab., Prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale, ULIM

Alexandr CAUIA, conf. univ., dr., Prorector pentru Strategia Academică și Programe de Studii, ULIM

Dan Ilie MOREGA, prof. univ., dr. hab. în economie, Prorector Relații Internaționale pentru Europa, ULIM

Carolina GALBEN, conf.univ., dr., Prorector pentru Dezvoltarea Strategică și Politică Economică, ULIM

Cerinţe FAŢĂ DE MANUSCRISE

Volum articole: Volumul manuscriselor va constitui până la 40 mii semne (1,0 c.a.), inclusiv bibliografia şi alte anexe. Textul lucrărilor se prezintă în formă imprimată la calculator şi în format electronic: Times New Roman; Font size 12; Space 1,0 (autorii din afara Republicii Moldova pot prezenta lucrările doar în format electronic).

Rezumate articole: Articolele urmează a fi însoţite de rezumate scrise în limbile română și engleză sau franceză. Rezumatele vor fi prezentate în format Times New Roman; Font 10; Spaţiu 1,0. Volumul fiecărui rezumat va fi de cca 1000 de semne.

Cuvinte-cheie: Textul va fi însoțit de 5-7 cuvinte-cheie în limba în care este scris articolul și traduse în aceiași limbă ca și rezumatul.

Note bibliografice: Notele bibliografice vor fi prezentate în subsolul paginii, format Times New Roman; Font 10; Space 1,0, cu o numerătoarea continuă și descrierea bibliografică completă a lucrărilor de referință de fiecare dată când acestea sunt citate prima dată.

Date despre autori: Manuscrisul va fi însoțit de prenumele și numele autorului, gradul științific și titlul didactic, funcţia deținută, instituţia în care activează, adresa de e-mail.