Skip to main content
Facultatea Drept

Conferinţa Ştiinţifică Inter-universitară, consacrată Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului

La data de 10 decembrie 2014, în incinta Universităţii Libere Internaţionale din Moldova a avut loc Conferinţa Ştiinţifică Inter-universitară, consacrată Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului. La lucrarile conferinţei au participat atât studenţii din ciclu licenţă cât şi masteranzi din diferite instituţii de învăţământ superior din capitală.Programul conferinţei a fost structurat în 4 secţiune, şi anume:

1.       Protecţia internaţională şi naţională a apatrizilor şi refugiaţilor

2.       Aspecte teoretico-practice privind consacrarea şi protecţia drepturilor fundamentale ale omului

3.       Protecţia europeană  a drepturilor şi libertăţilor omului

4.       Consacrarea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în cadrul statului democratic de drept

Participanţii au avut posibilitatea de a vorbi despre respectarea drepturile fundamentale ale omului  şi consacrarea lor în legislaţia naţională cât şi despre prevederile internaţionale,  la care Republica Moldova este parte.

Organizarea acestei conferinţe a devenit deja o tradiţie în cadrul ULIM, aceasta fiind cea de a XI-a ediţie. Conferinţa a fost organizată în colaborare cu Înaltului Comisariat a Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi în Republica Moldova şi Centrul de Drept al Avocaţilor.