Skip to main content

La data de 23.03.2021 studenții Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism ULIM au participat la Conferinţa Ştiinţifică Inter-universitară „Republica Moldova în contextul provocărilor globale și regionale” organizată de Departamentului Relaţii Internaţionale al FRIŞPA, USM.

Conferința s-a desfășurat în format online și au participat studenți, masteranzi și profesori din cadrul Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism ULIM, Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative USM şi Universităţii de Studii Europene din Moldova.

Moderatorul conferinţei a fost dna Morari Cristina, doctor în ştiinţe politice.

Întrunirea virtuală a decurs într-un mod interactiv, dinamic şi productiv. Participanţii conferinţei, în comunicările sale ştiinţifice, au abordat diverse subiecte precum:

  • securitatea naţională şi internaţională,
  • impactul COVID 19 asupra arhitecturii globale,
  • cooperarea Republicii Moldova cu UE şi NATO,
  • rolul femeilor în diplomaţie,
  • cooperarea transfrontalieră,
  • Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova-NATO: conținut și angajamente,
  • Parteneriatul Estic: implicaţii pentru Republica Moldova,
  • problemele globale şi dezvoltarea durabilă etc.

Aducem sincere felicitări participanţilor şi le dorim mult succes în continuare!

Leave a Reply