Skip to main content

La 24 martie 2021, în cadrul Zilelor de celebrare a Francofoniei a fost lansat volumul « Discours didactique et pratiques innovantes dans l’enseignement/apprentissage du français aux enfants ». Centrul de Reușită Universitară ULIM și Facultatea de Litere ULIM au participat în calitate de partener de proiect la lansarea volumului « Discours didactique et pratiques innovantes dans l’enseignement/apprentissage du français aux enfants », apărut ca număr special al publicaţiei ANADISS (revistă indexată ERIH plus) și publicat la Editura Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.

Volumul « Discours didactique et pratiques innovantes dans l’enseignement/apprentissage du français aux enfants » a reunit materialele prezentate în cadrul Colocviului internațional « Pratiques innovantes de l’enseignement/apprentissage du français précoce », desfășurat la 16 octombrie 2020 și organizat de Centrul de Reușită Universitară ULIM, Facultatea de Litere ULIM, Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale ULIM, în colaborare cu Centrele de Reușită Universitară a Universității din Suceava și a Universității din Craiova, România. La manifestarea științifică online s-au înregistrat 44 participanți din 12 țări: Republica Moldova – 19; România – 11; Senegal – 3; Franța – 2; Maroc – 2; Republica Ghana – 1; Serbia – 1; Ucraina – 1; Congo – 1; Armenia – 1; Albania – 1; Statele Unite – 1.

Cele trei echipe partenere în proiectul « Grandir en français » sunt:

CRU ULIM din Chișinău

1. Carolina DODU-SAVCA, maître de conf. dr., Doyenne Faculté de Lettres, ULIM

2. Elena PRUS, prof. univ. dr. hab, Vice-Rectrice pour les projets, ULIM

CRU Universitatea din Suceava

3. Sanda-Maria ARDELEANU, prof. univ. dr., Directrice de la Bibliothèque USV , Université « Stefan cel Mare » de Suceava, Roumanie

4. Mariana ȘOVEA, chargée de cours dr., Université « Stefan cel Mare » de Suceava, Roumanie

5. Daniela-Irina MELISCH, Présidente de ARPF Suceava, professeur au Collège „Mihai Eminescu” de Suceava, Roumanie

CRU Universitatea din Craiova

6. Alice IONESCU, lect. univ. dr., Université de Craiova, Roumanie

7. Daniela DINCA, maître de conf. dr. hab., Université de Craiova, Roumanie

8. Dorina Loredana POPI, Directrice, Lycée Voltaire, Craiova, Roumanie

Reprezentanții echipelor din cele trei orașe, Suceava-Craiova-Chișinău, au prezentat realizările din cadrul proiectului şi perspectiva locală. Activitatea a fost labelizată de Institutul Francez din România şi Ambasada Franţei.

La ședința online, desfășurată pe platforma GoogleMeet, au participat partenerii din proiectul « Grandir en français », participanții la Colocviul internațional din 16 octombrie 2020 și autorii materialelor, cercetărilor și studiilor de caz publicate în volumul lansat.

Comitetul științific și Comitetul de organizare al Colocviului internațional de la ULIM apreciază înalt contribuțiile tuturor participanților internaționali și ale colegilor din Republica Moldova la lucrările Colocviului din 16 octombrie 2020, aduce mulțumiri speciale partenerilor instituționali de proiect din România, doamnei Sanda-Maria Ardeleanu, prof.univ. dr., director al Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, doamnei Mariana Șovea, lect. univ. dr., responsabilă de CRU de la Universitatea din Suceava, doamnei Alice Ionescu, lect. univ. dr., responsabilă de CRU de la Universitatea din Craiova, doamnei Dana Dinca, conf.univ. dr., director Departament de limbi romanice și clasice și doamnei Loredana Popi, director Liceul Voltaire din Craiova. Echipa ULIM aduce mulțumiri Antenei de la Chișinău a Agenției Universitare a Francofoniei pentru sprijinul financiar și cooperare durabilă în toate proiectele francofone.

#Francophonie#ULIM#CRU#LettresetFrancophonie2021

Leave a Reply