Skip to main content

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ „PREOCUPĂRI CONTEMPORANE ALE ȘTIINȚELOR SOCIOUMANE”

EDIȚIA A X-A
CHIȘINĂU, ULIM, 5-6 DECEMBRIE 2019
Facultatea Științe Sociale și ale Educației, ULIM,

în parteneriat cu

Școala Doctorală Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale, ULIM,
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, Universitatea”Petre Andrei”, Iași, România,
Institutul de Psihologie al Academiei de Științe din Rusia, Moscova, Rusia,
Facultatea Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat ”Alecu Russo”, Bălți,
Centrul Psiho-Socio-Pedagogic din Chișinău

vă invită să participați la Conferința științifică internațională ”Preocupări contemporane ale științelor socioumane” (ediția a X-a),  care va avea loc la 5-6 decembrie 2019. Conferința este dedicată aniversării de 20 de ani de la fondarea Facultății Științe Sociale și ale Educației. Înscrierea la conferință se face până la 10 noiembrie 2019 prin completarea și expedierea formularului de înregistrare (deschideți anexele). Condițiile de înregistrare, prezentare a rezumatului și textului comunicării sunt stipulate în formulare. Programul conferinței va fi întocmit și prezentat la 15 noiembrie 2019.

Comitetul Științific

 

X-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ПРОБЛЕМ»

КИШИНЭУ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ, 5-6 ДЕКАБРЯ 2019 Г.
Факультет социальных и образовательных наук, ULIM,
с участием
Докторальной школы экономических, социальных наук и информационных технологий, ULIM
Факультета психологии, педагогических наук и социальной работы, Университета”Петре Андрей”, Яссы, Румыния
Института психологии Российской академии наук, г. Москва, Россия
Факультета педагогики, психологии и искусств, Государственного университета «Алеку Руссо», Бельцы
Психо-Социо-Педагогического Центра г. Кишинэу

приглашает вас принять участие в Х-ой международной научной конференции «Современные исследования социально-гуманитарных проблем», которая состоится 5-6 декабря 2019 года. Конференция посвящена 20-летию основания Факультета социальных и образовательных наук. Регистрация на конференцию производится до 10 ноября 2019 года путем заполнения и отправки регистрационной формы (откройте приложения). Условия регистрации, представления резюме и текста сообщения оговариваются в формуляре. Программа конференции будет составляться до 11 ноября и будет представлена 15 ноября 2019 года.

Научный комитет

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “CONTEMPORARY ISSUES OF SOCIO-HUMANISTIC SCIENCES”

Xth Edition
CHIȘINĂU, ULIM, DECEMBER 5-6, 2019
Faculty of Social and Educational Sciences,
Free International University of Moldova (ULIM),
in partnership with
Doctoral School of Economic, Social and Informational Technologies Sciences, ULIM,
Faculty of Psychology, Educational Sciences and Social Work “Petre Andrei”, Iași, Romania,
Institute of Psychology, Academy of Sciences of Russia, Moscow, Russia,
Faculty of Social and Educational Sciences, Psychology and Arts, State University “Alecu Russo”, Balti,
Psycho-Socio-Pedagogical Center from Chisinau

invite you to participate in the International scientific conference “Contemporary issues of socio-humanistic sciences” (Xth Edition), which will take place on the 5-6th of December, 2019. The conference is dedicated to the anniversary of 20 years of the foundation of the Faculty of Social and Educational Sciences. The deadline of registration to the conference is November 10, 2019 by filling in and sending the participation form (open the annexes). The conditions of registration, presentation of abstract and communication text are described in the mentioned form. The conference program will be elaborated and presented till November 15, 2019.

Scientific Committee

Leave a Reply