Skip to main content
EvenimenteFacultatea Științe Sociale și ale EducațieiManifestări științificeNoutăți

Conferința științifică internațională ”Preocupări contemporane ale științelor socioumane”, ediția a XIV-a

 În data de 7-8 decembrie 2023 a avut loc Conferința științifică internațională ”Preocupări contemporane ale științelor socioumane”, ediția a XIV-a. Organizatorii conferinței – Facultatea Științe Sociale și ale Educației – ULIM și Școala Doctorală a Universității Libere Internaționale din Moldova, au optat pentru forma mixtă a conferinței.
În cadrul Conferinței au participat mai mult de 170 de persoane, dintre care peste 100 de participanți cu comunicări. În contextul celor două ședințe în plen și în secțiunile conferinței au prezentat comunicări cercetători consacrați și tineri, reprezentanți ai mediului universitar, practicieni, dar și studenți la cele trei cicluri – Licență, Master și Doctorat, din 12 țări: Republica Moldova, România, Ucraina, Georgia, Estonia, Lituania, SUA, India, Slovenia, Republica Cehă, Israel, Belgia.
Au participat și reprezentanții universităților-partenere: Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, Universitatea ”Petre Andrei”, Iași, România; Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți; Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Jindal Global, OP. India, Haryana; Universitatea Națională de Științe Economice din Odesa; Universitatea Națională Pedagogică din Ucraina de Sud în numele lui K. D. Ushynsky; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.
Conform tradiției, în cadrul conferinței au fost organizate și workshop-uri de către gazde și reprezentanții organizațiilor-partenere. Materialele conferinței vor fi editate într-un volum care va conține programul și rezumatele, de asemenea și un volum cu comunicările complete.

Leave a Reply