Skip to main content
Facultatea Drept

Conferinţa ştiinţifică „Metode şi forme de racordare a studiilor juridice autohtone la standardele şi valorile europene” (Symposia Professorum)

La data de 21 octombrie 2011, a avut loc Conferinţa ştiinţifică „Metode şi forme de racordare a studiilor juridice autohtone la standardele şi valorile europene” (Symposia Professorum), care vine să continuie tradiţiile promovate de Institutul Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului şi Facultatea Drept.

Conferinţa în cauză reprezintă un element important al manifestărilor ştiinţifice anuale cu caracter naţional, în cadrul cărora participanţii au avut posibilitatea să-şi expună viziunile asupra temelor de cercetare.

Este vorba în primul rând despre expunerea unor teze ce constituie baza unor cercetări ulterioare mai ample. Lucrările conferinţei s-au desfăşurat în două module, după cum urmează:

– Modulul A. Centrul de cercetare Nr. 1 (Drept penal şi drept civil): D.I. Metode şi forme aplicabile în procesul de ajustare şi armonizare a ordinilor juridice naţionale ale statelor şi a Uniunii Europene.

– Modulul B. Centrul de cercetare Nr. 2 (Drept public şi drept internaţional): D.II. Coraportul dintre dreptul naţional şi internaţional prin prisma practicii mondiale.

Atenţionăm că manifestarea în cauză a dat start unui şir de evenimente dedicate aniversării a 20 de ani de la fondarea ULIM-lui şi a Facultăţii Drept.