Skip to main content
Manifestări științifice

Cea de-a treia ediție a Consiliului Institutului Confucius din cadrul ULIM

Pe data de 7 noiembrie 2013, în incinta ULIM, a avut loc cea de-a treia ediție a Consiliului Interuniversitar al Institutului Confucius din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, la care au participat din partea Universităţii Pedagogice de Nord-Vest din China – Vice-rectorul Universităţii, Domnul Tian Shu, Directorul Centrului de Cooperare Internaţională, Domnul Quan Xiaohui, Şeful de Birou al Centrului de Cooperare Internaţională, Doamna Sun Mei şi din partea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova – Rectorul Universităţii, Academician, Domnul Andrei Galben, Vicerectorii ULIM, Doamna Viorelia Moldovan-Batrînac şi Domnul Nicolae Ţâu, Directorul din partea Chinei al Institutului Confucius din cadrul ULIM, Doamna Ma Linjuan. La deschiderea şedinţei a fost citită scrisoarea de felicitare din partea Ambasadei Republicii Populare Chineze în Republica Moldova cu ocazia Consiliului Interuniversitar al Institutului Confucius din cadrul ULIM.

În cadrul celei de-a treia ediții a Consiliului Interuniversitar al Institutului Confucius din cadrul ULIM, a fost analizat bugetul şi conturile finale din ediţia precedentă şi implementarea proiectelor majore din anul precedent, precum şi situaţia curentă a predării limbii Chineze. Membrii Comitetului au prezentat opinii şi sugestii referitoare la dezvoltarea Institutului Confucius din cadrul ULIM. Ambele părţi au exprimat opinii comune în privinţa planurilor ce urmează a fi realizate. De asemenea, a fost discutat şi aprobat planul de activităţi pentru anul 2014.

Dl. Tian Shu, Vice-rectorul Universității Pedagogice de Nord-Vest din China a fost oficial numit  membru al Consiliului Interuniversitar al Institutului Confucius din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. Dumnealui a aprobat activităţile Institutul Confucius şi a afirmat că va sprijini în totalitate activitatea Institutul Confucius în procesul său de dezvoltare.

Membrii Consiliului consideră că ambele universităţi partenere acordă o atenție deosebită activității Institutului Confucius şi că vor continua promovarea şi dezvoltarea schimbul cultural şi educaţional între China şi Moldova. Membrii Consiliului și-au propus că activitatea Institutului Confucius din cadrul ULIM în anul 2014 să consolideze relațiile de cooperare între universităţile partenere şi între cele două ţări. Pentru aceasta a fost realizat un plan de acţiuni concrete ce urmează a fi implementate. În continuare sunt menţionate cîteva dintre acestea

  • Realizarea în cadrul ULIM a programelor universitare de Licenţă, Master şi Doctorat la limba chineză în co-diplomare cu universitatea parteneră din China, precum şi constituirea Catedrei de Limbă Chineză în ULIM.
  • Realizarea programului cu privire la mobilitatea studenţilor la stagiile de practică între Universitatea Liberă Internaţională din Moldova şi Universitatea Pedagogică de Nord Vest.
  • Implementarea programelor de predare a limbii chineze la distanţă în cadrul Institutului Confucius din ULIM.
  • Extinderea Institutului Confucius din cadrul ULIM în instituţii superioare de învăţămînt din alte regiuni ale Republicii Moldova, cum ar fi Cahul, Bălţi, Comrat, etc.
  • Membrii Consiliului au decis ca Institutul Confucius să se dezvolte nu doar în domeniul lingvistic, dar să promoveze cooperarea între cele două universităţi şi în alte domenii, cum ar fi în domeniul ştiinţific.
  • Prezentarea seriilor de filme chinezeşti cu subtitrare în limba română în cadrul aulelor multimedia din ULIM.

 

Activităţile menţionate mai sus şi altele decise de comun acord la Consiliul Interuniversitar al Institutului Confucius din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova au ca scop dezvoltarea durabilă şi prosperarea Institutului Confucius din cadrul ULIM, extinderea relaţiilor de cooperare între Universitatea Pedagogică de Nord-Vest din China şi Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, precum şi dezvoltarea schimbului cultural şi educaţional între China şi Moldova.

Leave a Reply