Skip to main content

Cu ocazia aniversării a 28 de ani de la fondarea Universității Libere Internaționale din Moldova , la data de 19 octombrie 2020, și-a deschis lucrările conferința ,, Istorie, politică și societate în Eurasia post-sovietică și în lume”.

Conferința a fost organizată de către Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism și Centrul de Studii Europene în parteneriat cu Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu” din Cahul și Centrul Pro Marshall din Republica Moldova.

Cu mesaje de salut la deschiderea conferinței au venit repezentanții entităților organizatoare, dar și ai altor instituții, printre care:
– Valentina Ciumacenco, conf. univ. dr.,
– Prorector pentru Relații Internaționale, ULIM; – Viorica Țîcu, Decan, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, ULIM;
– Andra Seceleanu, prof. univ., dr., prorector, Universitatea „Andrei Șaguna”, Constanța;
– Sergiu Cornea, dr. hab., Prorector Activitate Stiinţifică, Relaţii Internaţionale și Parteneriate de Cercetare-Dezvoltare, Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu” din Cahul;
– Ludmila Coadă, conf. univ. dr., Coordonator, Centrul de Studii Europene, ULIM;
– Tatiana Busuncian, dr., director, Centrul Pro Marshall din Republica Moldova;
– Valentina Cornea, dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
– Larisa BUGAIAN, prof.univ., dr. hab., prorector, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Prima secțiune a conferinței s-a axat pe Impactul proiectelor europene asupra calității
învățământului superior:
– Moderată de Valentina ciumacenco, conf. univ., dr., prorector, ULIM, secțiunea a întrunit următoarele comunicări:
– Andra Seceleanu, prof. univ., dr., prorector, Universitatea „Andrei Șaguna”, Constanța: Internaționalizarea învățământului superior și coeziunea socială: rolul proiectelor europene;
– Larisa Bugaian, prof.univ., dr. hab., prorector, Universitatea Tehnică a Moldovei:
Sporirea capacităților de leadership și management în instituțiile de învățământ superior din RM;
– Elena Mandaji, șef-secție Relații Internaționale, Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu” din Cahul:
Implemetarea proiectului ELEVATE la Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu” din Cahul;
– Ludmila Coadă, conf. univ., dr., coordonator, Centrul de Studii Europene, ULIM: Centrul de Studii Europene și managementul proiectelor

Conferința își continuă lucrările cu reprezentanți ai comunității academice din ULIM, RM și de peste hotare.

 

         

buy project professional 2016

Leave a Reply