Skip to main content

În perioada 10-12 decembrie curent, la Facultatea Drept are loc tradiționala Conferință Studențească Universitară dedicată Zilei Internaționale a Drepturilor Omului.

Astăzi, lucrările conferinței au continuat sub genericul: „Instrumente și mecanisme de asigurare a realizării drepturilor social-economice ale tinerilor în Republica Moldova”, fiind marcată și etapa de finalizare a Proiectului „Promovarea participării social-economice a tinerilor”, finanțat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM(MECC) și realizat în cadrul A. O. „Clinica Juridică ULIM”. Proiectul vizat a urmărit scopul de a oferi posibilitate elevilor să beneficieze de asistență și de instruiri privind legislația națională în domeniu, asigurând consolidarea nivelului de cultură juridică în rândul tinerilor.

Evenimentul a debutat cu mesaje inaugurale susținute de Feodor Bria, director executiv A. O. „Clinica Juridică ULIM”; Alexandru Cauia, prorector pentru Strategie Academică și Programe de Studii; Lilia Mărgineanu, decana Facultății Drept; Ion Donea, șef Direcție MECC; Tatiana Puiu, coordonator de proiecte, Moldova Freedom House; Mihail Sorbală, asistent de Proiect. În discursurile adresate studenților, vorbitorii au exprimat gratitudine tinerilor, încurajându-i să-și intensifice eforturile pentru îndeplinirea activităților civice și să contribuie în continuare la promovarea elementelor de educație juridică.

Studenții-formatori care au ținut prelegeri publice în numeroase localități din țară, au realizat analize și rapoarte în scopul evaluării impactului proiectului asupra tinerilor. Evenimentul științific a fost încununat cu succes prin decernarea Certificatelor de participare studenților. De asemenea, cu Diplome de gratitudine au fost distinși partenerii instituționali Ministerul Educației Culturii și Cercetării al RM și Moldova Freedom House, în semn de recunoștință pentru aportul considerabil adus la realizarea și promovarea proiectelor Clinicii Juridice ULIM.

Coordonatorii Proiectului „Promovarea participării social-economice a tinerilor” au enunțat că obiectivele specifice au fost realizate, fiind asigurate următoarele componente:

-informarea a cca 10.000 de tineri- beneficiari și cca 1.000 de beneficiari direcți, cu privire la drepturile social-economice ale acestora;

-promovarea drepturilor social-economice în rândul tinerilor cu oportunități reduse din 10 localități din țară;

-facilitarea accesului rapid și accesibil la informație cu privire la drepturile tinerilor pentru cca 10.000 de beneficiari.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply