Manifestări științifice

Dinamica relaţiei NATO – Republica Moldova a fost pusă în discuţie la ULIM

By 23 aprilie 2013 mai 21st, 2019 No Comments

Marţi, 23 aprilie, curent a avut loc prelegerea publică, intitulată „Dinamica relațiilor NATO – Republica Moldova” prezentată de către dl. Grigore BUTUCEA, Secretar I al Direcţiei NATO şi Cooperare Politico – Militară a MAEIE. Evenimentul este organizat în colaborare cu Facultatea de Istorie şi Relaţii Internaţionale ULIM şi Direcţiei NATO şi Cooperare Politico – Militară a MAEIE.

De această dată, specialistul în domeniul relaţiilor Moldova-NATO, a ţinut să-şi divizeze prelegerea în 4 părţi esenţiale: 1. Istoricul; 2. Mecanismele principale de acţionare; 3. Etapa actuală; 4. Iniţiative de perspectivă.

Prima parte a inclus specificarea celor mai importante date din istoria relaţiilor Moldova – NATO, precum data de 16 martie, când a avut loc prima întrevedere a Preşedintelui Republicii Moldova cu Secretarul General NATO urmată de semnarea Documentului-cadru al Programului “Parteneriatul pentru Pace” la Cartierul General NATO din Bruxelles, Moldova devenind a 12-a ţară semnatară şi a II-a din CSI după Ucraina.

În urmare, expertul a prezentat mecanismele principale de acţionare a alianţei euro-atlantică, într-o mod cronologic, după cum urmează:

1995 – Planul Individual de Cooperare Republica Moldova – NATO (Individual Partnership Cooperation Program);

1997 – a fost stabilită Cooperarea în domeniul ştiinţific, în cadrul căreia a fost implementat programul „Science for Peace and Security Programme (SPS)”. Tot în această perioadă a fost implementat şi Procesul de Planificare şi Analiză (PARP).

2006 – a fost  implementat Conceptul Capacităţilor Operaţionale prin care au fost elaborate programe speciale de instruire a subunităţilor militare, de către specialiştii străini, care ulterior emit un raport ce conţine recomandări de perfecţionare a sistemului militar din Moldova. Tot aici, expertul a menţionat şi Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova – NATO, a cărei obiectiv nu este aderarea Republicii Moldova la Alianţa Nord-Atlantică (NATO), dar utilizarea acestui Planul pentru optimizarea procesului de reforme în sectoarele apărării şi securităţii naţionale

În toată această perioadă, a avut loc dialogul politic continuu dintre actorii politici din Republică şi oficialii NATO, care sau rezultat cu participarea în calitate de membru a Moldovei în organizaţiile NAC, EAPC şi Adunarea Parlamentară NATO.

Cu referire la etapa actuală care cuprinde anii (2010-2013), dl. BUTUCEA a enumerat multiplele activităţi întreprinse, precum vizitele reciproce a oficialilor din ambele părţi, întrevederile la nivel înalt şi tot odată diversele exerciţii organizate în cooperare bilaterală.

Referindu-se la iniţiativele de perspective, expertul a menţionat că „a apărut necesitatea atribuirii unei noi substanţe în dialogul Moldova-NATO”.

La întrebarea primită din partea studenţilor cu privire la o eventuală aderare la NATO  a Republicii noastre, expertul a menţionat că „Aderarea R. Moldova la Alianţa Nord Atlantica nu poate fi propusă în acest moment, deoarece Constituţia prevede neutralitatea”, iar menţinerea statutului de stat neutral reprezintă un interes atât pentru Moldova cât şi pentru NATO.

În concluzie, Dl. BUTUCEA a afirmat că „decizia de aderare la Programul Parteneriat pentru Pace NATO, a fost una raţională, şi corectă din punct de vedere istoric, iar relaţia de perspectiva a Moldovei cu cea mai importantă alianţă nord-atlantică nu va fi alta decit una inovativă, complexă şi de lungă durată.”

La eveniment, care s-a desfăşurat în Sala Mică a Senatului, etajul 2, au participat studenţi ai Facultăţii de Istorie şi Relaţii Internaţionale, iar moderator al evenimentului a fost Dna. Ludmila COADĂ, Decanul acestei facultăţi, Vice-rector pentru Ştiinţă.

Leave a Reply