Skip to main content
Facultatea Științe Sociale și ale Educației

Workshop ”ADHD în cadrul societății în modernizare. Metode de identificare și asistență psihologică”

Joi, 11 aprilie 2013, în Aula Magnifică ULIM a avut loc Workshopul “ADHD în cadrul societății în modernizare. Metode de identificare și asistența psihologica”. Acesta a fost organizat de Facultatea Psihologie şi Asistenţa Socială în colaborare cu Ministerul Educaţiei al RM şi Centrul Diagnostic de reabilitare “Armonie”. Psihologi şcolari, lectorii de la Catedra Psihologie de la ULIM, studenţii şi masteranzii de la Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială, ULIM, au fost instruiţi cu privire la identificarea şi managementul cazurilor de ADHD.

ADHD este definit ca tulburare neurobiologică cronică care începe în copilarie şi care se caracterizează prin nivel de inatenţie, de  hiperactivitate şi de impulsivitate nepotrivite cu dezvoltarea şi care pot sa se  manifeste în diferite combinaţii la şcoala, acasă şi în contexte sociale.

Impactul ADHD este important şi este resimţit în majoritatea planurilor sociale (familie, şcoala, societate, plan ocupaţional). ADHD afectează mai mult decât viaţa şcolară, simptomele sale se manifestă pe toată durata zilei. Diagnosticul şi tratamentul timpuriu sunt importante pentru minimizarea impactului ADHD pe termen lung. Este necesară implicarea familiei în semnalarea semnelor si simptomelor, pentru diagnosticul precoce, dar şi în urmărirea ulterioară a copilului, pentru reducerea impactului bolii pe termen lung.

Determinantele sociale ale sindromului ADHD; Aspecte ale impactului societății în proces de modernizare; Psihodiagnosticul sindromului ADHD; ADHD și agresivitatea: studiu de caz;  Abordarea copilului cu ADHD în sistemul școlar; Asistența psihologică a familiei cu copil cu ADHD – au fost temele discutate pe parcursul zilei de lucru prezentate de Svetlana Rusnac, dr. conf. univ. decan al Facultăţii Psihologie şi Asistenţă Socială, ULIM; Caunenco Irina, dr. conf. univ.; Gonța Victoria, dr. conf. univ.; Moraru Ina, lect. univ. super.; Șevcenco Oxana, master, lect. univ. super.

Oaspeţi de la Centru Republican de Reabilitare pentru Copii, Silvia Robu, Marina Macrii, Natalia Luța – specialişti în lucru cu copiii cu ADHD au prezentat tehnologii eficiente utilizate în activitatea lor zilnică.

Participanţii au apreciat desfaşurarea evenimentului la cel mai înalt nivel

Agenda WORK SHOP