Skip to main content

În data de 18 octombrie, studenții împreună cu profesorii de la Facultatea de Litere au organizat un eveniment la care au fost expuse file din istoria ULIM și itinerariile instituției spre ascensiunea academică. Manifestarea a debutat cu mesaje de felicitare adresate de către conf. univ. dr. Carolina Dodu-Savca, decanul Facultății de Litere și prof. univ. dr. hab. Elena Prus, prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale, care au fixat activitățile din suita de evenimente consacrate aniversării a 27-a de la înființarea ULIM, aducând pe această cale mulțumiri tuturor celor care s-au implicat și au facilitat procesul organizațional. Agenda programului „Documentar de restrospectivă și ascensiune ULIM” a inclus alocuțiuni în limbile română, engleză și germană din partea studenților și profesorilor, cu trecerea în revistă a principalelor evoluții instituționale, fiind inclusă și evocarea somităților profesorale, personalități de marcă ale ULIM. 

Prin vocile tinerilor a fost remarcat și reamintit parcursul celor 27 de ani de excelență și a fost adus omagiu celor care au stat la baza fondării și dezvoltării ULIM. Agenda evenimentului a inclus următoarele intervenții:

 • Portret In Memoriam Rectorul Fondator ULIM Acad. Andrei Galben (Alina Baciu, an. II, gr.181);
 • ULIM: file de istorie  și ascensiune (Vladimir Boronin, an. III, gr.174)
 • Caleidoscopul Facultății de Litere (David Chițul, an. II, gr.187)
 • Amintiri și meandre, itinerare și valori… (lect. univ. drd. Olga Pascari)
 • Valori ULIM, Codex ULIM (Daniela Teleman, an.I, gr.193)
 • Mesaj de felicitare din partea absolventei ULIM, promoția 2018-2019, Iuliana Vârlan;
 • Cronograful Autoguvernanței studențești a Facultății de Litere ULIM – video de retrospectivă, regizat de studentul Ion Jereghi, an.II, gr. 186.

Implicarea activă, angajamentul și efortul depus au fost recompensate prin decernarea Diplomelor de Excelență tuturor participanților, care au binevoit și de această dată să-și aducă aportul substanțial la realizarea obiectivelor Facultății de Litere și promovarea valorilor instituționale:

 • Pascari Olga, lector universitar, drd., absolventă a Facultății de Litere, discurs și prezentare în română; 
 • Boronin Vladimir, an. III, gr.174;
 • Romina Negrean, an.III, gr.171.
 • Ciprian Rotaru, an.III. gr.173;
 • Alina Baciu, an. II, gr.181;
 • Chițul David, an. II, gr.187 
 • Ion Jereghi, an.II, gr. 186.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply