Skip to main content

La 11 decembrie curent, studenţii de la Facultatea Drept ULIM au participat la conferinţa tradiţională organizată, în format exclusiv online, de Centrul Ştiinţific Studenţesc Studenţesc “Atheneum” de pe lângă Catedra Drept Public.

Cu mesaje de salut la deschiderea conferinței au participat repezentanții administraţiei ULIM şi organizatorii conferinţei, printre care:

– Ţurcan Serghei, dr., conf. univ., Judecător la Curtea Constituţională;

– Postu Ion, dr., conf. univ., Şef Catedra Drept Public;

– Gamurari Vitalie, dr., conf. univ., Prorector Cercetare Științifică și Studii Doctorale;

– Cauia Alexandr, dr., conf. univ., Prorector Strategie Academică și Programe de Studii.

Studenţii au prezentat rapoarte în cadrul secţiunii tematice: ”Aspecte teoretico-practice privind consacrarea și protecția drepturilor fundamentale ale omului” şi au participat în discuţii pentru a elucida aspectele relevante care îi preocupă cu referire la drepturile și libertățile fundamentale ale omului consacrate în actele internaționale, dar și pe aspecte practice din jurisprudența CtEDO.

buy office 365 pro

Leave a Reply