Skip to main content

În perioada 3-4 decembrie are loc, în format exclusiv online, Conferința Internațională organizată de Facultatea Științe Sociale și ale Educației, Școala doctorală a ULIM, împreună cu partenerii: Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, Universitatea „Petre Andrei”, Iași, România; Institutul de Psihologie, Academia Rusă de Științe, Moscova, Rusia; Facultatea de Științe Sociale și Educaționale, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți; O. P. Jindal Global University (JGU), Sonipat, Haryana, India.

Cu mesaje de salut la deschiderea conferinței au venit repezentanții entităților organizatoare, dar și ai altor instituții, printre care:

Prus Elena, dr. hab., prof. univ., Prorector pentru Cercetare Științifică, ULIM;

Ciumacenco Valentina, dr., conf. univ., Prorector pentru Relații Internaționale, ULIM;

ROBU Elena, dr., Director al Școlii Doctorale, ULIM;

RUSNAC Svetlana, dr., conf. univ., Decan al Facultății Științe Sociale și ale Educației, ULIM;

BRICEAG Silvia, dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți.

După ședința în plen, la care au prezentat comunicări distinși cercetători din diverse țări – POLESE Abel, dr., Dublin City University, Ireland, Tallinn University, Estonia; KAIRIENĖ Brigita, dr., PIVORIENE Jolanta, dr., KATKONIENĖ Agata, ma. Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania; SOROKA Iryna, dr., Jindal Institute of Behavioural Sciences, JGU, Sonipat, Haryana, India, conferința s-a transferat în 5 ateliere, organizate conform celor 3 tematici și domenii de cercetare diferite:

1.  Provocări metodologice în cercetarea psihologică contemporană;

2. Accesul și durabilitatea protecției sociale într-o lume în schimbare;

3. Dezvoltarea științelor educaționale și umanistice în era cunoașterii și a informării.

Menționăm faptul că Conferința Științifică Internațională participă 111 cercetători din diverse țări: Republica Moldova, România, Lituania, Estonia, India, Irlanda, Belgia, Israel, SUA. La lucrările conferinței participă cercetători consacrați, dar și tineri, studenți la ciclurile doctorat, masterat, licență, practicieni din domeniile științelor sociale și comportamentale, umanistice. Întrunind cercetători cu experiență și tineri, va generaliza opiniile și propunerile, distribuindu-se către mediul academic și non-academic, perfecționând programele de instruire universitară și calitatea raporturilor cu partenerii din sectorul socio-economic practic.

buy windows 10 home

Leave a Reply