Skip to main content
EvenimenteManifestări științificeNoutăți

Evaluarea finală publică în cadrul proiectului ERASMUS+, MHELM

În data de 14 februarie curent, în incinta Universității Tehnice din Moldova,  a avut loc prezentarea proiectelor finale a formabililor din ULIM și alte instituții, grupul 4, instruiți în cadrul Programului Leadership și Management, prin intermediul proiectului MHELM „Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova/Moldova Higher Education Leadership and Management (MHELM)”, numărul de referință: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, finanțat cu suportul Uniunii Europene prin programul ERASMUS+

Orele de curs în cadrul acestui program de formare profesională continuă s-au desfășurat în perioada 19 septembrie 2022 – 27 ianuarie 2023, cu volumul total de ore / credite de studiu: 1200 ore / 40 credite.

Universitatea Liberă Internațională din Moldova a fost reprezentată de echipa formată din dr. conf. univ. Valentina Ciumacenco, Prorector pentru relații internaționale,  Viorica Țîcu, decan FRIȘPJ, dr. conf.univ. Ludmila Coadă, coordonator Centrul Studii Europene, dr. conf. univ. Inga Stoianova, președinte Comisia de Asigurare a Calității, Facultatea Litere.

Proiectul cu titlul ”Predarea studiilor europene în era digitală”  propus de echipa ULIM în cadrul sesiunii de prezentare a proeictelor finale a inclus mai multe componente: motivarea alegerii temei, cerințele instituționale, abordarea ULIM, plan de activitate și timeline, echipa, experiența în domeniu și buget.

Propunerea de proiect înaintă de echipa ULIM, a fost apreciată de către Comisia de evaluare drept relevantă și imperativă alinierii învățământului universitar la standardele și obiectivele UE (Planul de acțiuni privind Educația digitală 2021-2027).

În calitate de evaluatori au fost formatorii responsabili de modulele incluse în programul Leadership și Management, dna Larisa Bugaian, coordonator de proiect, Universitatea Tehnică a Moldovei, dna Ala Cotelinic, Academia de Studii Economice din Moldova, Dna Angela Niculiță, Universitatea de Stat din Moldova.

ULIM a fost parte a  programului de instruire profesională pentru conducătorii din instituțiile de învățământ superior în calitate de instituție asociată. Obiectivul programului constă în formarea abilităților de leadership și management în învățământul superior, axându-se pe guvernare, planificare strategică și management adecvat pentru aplicare în universitățile din Republica Moldova.

Mai multe detalii despre proiectul Erasmus+ MHELM pot fi găsite pe pagina oficială a proiectului: http://mhelm.utm.md/ și paginii de facebook a proiectului MHELM:

MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management

https://www.facebook.com/MHELM.UTM/?epa=SEARCH_BOX

 

Leave a Reply