Skip to main content
Facultatea Drept

Examinarea tezei de doctor habilitat în drept

Joi, 12 octombrie curent, orele 16.00, în Bir.222, bl IV,  USM, va avea loc ședința Seminarului științific de profil pentru examinarea tezei de doctor habilitat în drept cu tema          „DREРTURILE SОСIАLE АLE ОMULUI ȘI СETĂȚEАNULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA,„  autor doctor în drept NАTАLIА SСIUСHINА Sрeсiаlitаteа: 552.01 – Dreрt соnstituţiоnаl, consultant științific  profesor Andrei Smochină.