Skip to main content
Facultatea Drept

Susținerea tezei de doctor în drept a dnei Focșa Tatiana

Vineri, 15 septembrie 2017, ora 14:00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în drept a dei Focșa Tatiana,

Conducător științific: Smochină Andrei, doctor în drept, profesor universitar, în Consiliul ştiinţific specializat D 34.552.02 – 02 din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova, cu titlul ,,Statutul juridic al autorităților administrației publice în stabilirea domiciliului copilului”, la specialitatea 552.02 – drept administrativ.

Susținerea publică a tezei va avea loc pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcalab, 52, Sala Mică a Senatului,  biroul 212.