Facultatea Biomedicină – Licență

Filosofia Procesului de la Bologna prevede flexibilizarea studiilor superioare, care i-ar permite studentului să părăsească oricare din cele trei cicluri pentru a se încădra pe piaţa muncii, dar şi să revină în cadrul universitar pentru a-şi continua studiile.

Licenţa este ciclul I de studii universitare, la care pot accede absolvenţii liceelor, adică posesorii diplomelor de bacalaureat. În conformitate cu principiile Procesului de la Bologna, învăţământul superior urmează să se axeze pe finalităţile de studii, care reprezintă o schimbare şi reorientare a gândirii de la un sistem bazat pe personal şi orientat la întrări (input) pe un sistem centrat pe student şi orientat spre produs (output).

Plan de studii
Specialitatea Servicii publice estetologice

Cod

Denumirea unităţii de curs

Anul I semestrul  I

F.01.O.001

Anatomia şi fiziologia sistemică

F.01.O.002

Chimia cosmetică

F.01.O.003

Biologie celulara

F.01.O.004

Istoria frumuseţii

G.01.O.005

Limba străină: noţiuni generale şi terminologie specializată

U.01.A.006

Bazele antreprenorialului

U.01.A.008

Bazele statului și dreptului

Anul I semestrul II

F.02.O.010

Dermatologie generală

F.02.O.011

Sanologie

F.02.O.012

Substanțele naturale în produsele cosmetice

F.02.O.013

Sănătatea publică

G.02.O.014

Limba străină: traducere specializată

G.02.O.015

Tehnologii informaţionale

U.02.A.017

Cultura comunicării interpersonale și organizaționale

Anul II semestrul III

F.03.O.018

Dermatologie specială

F.03.O.019

Legislaţia cosmetologică

S.03.O.020

Analiza şi îngrijirea pielii

S.03.O.021

Asistenţa în cosmetologie

S.03.O.022

Bazele masajului

G.03.O.023

Etica și cultura profesională (Bioetica)

U.03.A.024

Construcția  europeană

Anul II semestrul IV

F.04.O.026

Igiena generală

S.04.O.027

Dermatologie estetică

S.04.O.028

Masaj cosmetic

S.04.O.029

Produse și tehnici de îngrijiri cosmetice

S.04.A.0302

Urgenţe medicale

S.04.A.032

Masaj pentru copii

Anul III semestrul V

S.05.O.034

Bazele toxicologiei

S.05.O.035

Termoterapia

S.05.A.036

Visaj

S.05.A.038

Biostatistica

S.05.A.040

Tehnicile masajului

Practica de specialitate 1 (Tehnicile masajului)

Anul III semestrul VI

S.06.A.042

Kinetoterapia

S.06.A.044

Îngrijirea pielii la domiciliu

S.06.A.046

Echipamente cosmetologice

Practica de specialitate 2 (Produse și tehnici de îngrijiri cosmetice)

Practica de licență (Cosmetologia aplicată și Maso- și Kinetoterapia)

Calificările ce denotă completarea ciclului I sunt acordate studenţilor care:

1

demonstrează cunoştinţe şi competenţe avansate într-un domeniu de studii;
2

pot aplica cunoştinţele obţinute într-un domeniu de studii în mod profesionist;
3

demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din domeniul lor de studii;
4

au abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante (de regulă, din domeniul de studii propriu), precum şi de a şi expune raţionamentele în baza aspectelor relevante de ordin social, ştiinţific sau etic;
5

pot comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţelor de specialişti, cât şi de non-specialişti;
6

şi-au dezvoltat acele competenţe care le sunt necesare pentru a-şi continua studiile cu un grad sporit de autoinstruire.

Durata studiilor superioare de licenţă (ciclul I) în ani şi credite:

învăţământ cu frecvenţă la zi
3-4 ani (în dependenţă de specialitatea)
180-240 de credite
învăţământul cu frecvenţă redusă
4-5 ani (în dependenţă de specialitatea)
180-240 de credite
învăţământul la distanţă
4-5 ani (în dependenţă de specialitatea)
180-240 de credite

Note

 • Pentru fiecare domeniu de formare profesională numărul de credite de studiu este acelaşi pentru toate formele de învăţământ: de zi, cu frecvenţă redusă şi la distanţă.
 • Pentru absolvenţii şcolilor medii de cultură generală, în perioada de tranziţie, se organizează un an de completare a studiilor, care nu este cuantificat cu credite. Pentru această categorie de studenţi se planifică discipline din programă liceală, pentru a le crea condiţii de susţinere a bacalaureatului.
 • Pentru absolvenţii colegiilor care îşi continuă studiile în învăţământul superior la ciclul I în cadrul domeniului studiat iniţial, reducerea duratei studiilor va fi condiţionată de recunoaşterea unui anumit număr de credite cumulate în colegiu.
 • Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care solicită un alt domeniu de formare profesională reducerea duratei studiilor este condiţionată de recunoaşterea unui anumit număr de credite cumulate la prima facultate.
 • Anul universitarla ULIMîncepe la 1 septembrie şi finalizează până la 1 iulie.
 • Anul universitar este format din două semestre egale, durata unui semestru este de 15 săptămâni.
 • Durata sesiunilor de examene este de 7-8 săptămâni pe an.

La ULIM sunt programate suplimentar trei sesiuni de reper pentru lichidarea restanţelor: prima decadă a lunii septembrie, prima decadă a lunii decembrie, prima decadă a lunii aprilie. Cuantificarea anului universitar 1 an de studii – 60 de credite. 1 semestru – 30 de credite. La învăţământul cu frecvenţă redusă şi la distanţă numărul total de credite (180, 240 etc.) se repartizează proporţional la numărul anilor de studiu.

Plan Servicii Publice Estetologice

Regulament privind elaborarea si perfectarea Tezelor de licenta/Master

  Aplică

  Biomedicină

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail