Skip to main content
Facultatea Drept

Facultatea de Drept ULIM se alătură proiectului estonian de cooperare pentru dezvoltare, destinat îmbunătăţirii concurenţei într-o piaţă liberă în Republica Moldova

Facultatea de Drept ULIM va participa la proiectul de cooperare pentru dezvoltare cu denumirea „Consolidarea concurenţei într-o piaţă liberă în Republica Moldova prin intermediul educaţiei şi a bunei guvernări”, care este finanţat de către Ministerul Estonian al Afacerilor Externe din fonduri pentru cooperare pentru dezvoltare şi ajutor umanitar şi coordonat de către Facultatea de Drept din Tallinn, Tallinn University of Technology.

În conformitate cu strategia estoniană pentru dezvoltare şi cooperare pentru perioada 2011—2015, Republica Moldova este una din ţările partenere prioritare pentru Estonia.

Membrii Facultăţii Drept ULIM vor fi implicaţi în următoarele activităţi: predarea conceptelor dreptului concurenţional în cadrul mai multor discipline generale ale dreptului: administrativ, comercial şi comunitar. O atenţie sporită va fi acordată subiectelor legate economiei libere de piaţă, care sunt predate la Facultatea de Drept a ULIM pentru practicienii dreptului, funcţionari publici, manageri şi economişti.

În decembrie 2012, decanul Facultăţii Drept ULIM, Dr., conf. univ. Vitalie Gamurari şi ms., l/a Rodica Ciubotaru l-au primit la ULIM pe managerul de proiect Dr. Alexandr Svetlicinii de la Facultatea de Drept din Tallinn. Dr. Svetlicinii s-a întâlnit de asemenea cu directorul Centrului pentru Cooperare Internaţională ULIM, dl. Vitalie Budeci pentru o discuţie cu privire la direcţiile de cooperare între Facultatea de Drept ULIM şi Facultatea de Drept din Tallinn.