Skip to main content

? La 25 martie 2021, Facultatea de Litere ULIM a organizat webinarul „DIGITALIZAREA ȘI PROCESELE DE ÎNVĂȚARE/PREDARE/EVALUARE ȘI AUTOEVALUARE”, prezentat de conf. univ. dr. Oxana Chira.
? Bursieră DAAD, Goethe-Institut, KAAD, Oxana Chira este conferențiar universitar la Catedra de filologie engleză și germană, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
Sesiunea a fost moderată de conf.univ.dr. Carolina Dodu-Savca, decana Facultății de Litere ULIM.
? La seminar au participat cadre didactice și masteranzi de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova și de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, precum și reprezentanți ai Liceului Teoretic „Constatin Stere” din Soroca.
Resursele prezentate și platformele vizate: Edu-Tools, Padlet, Vocaroo, LearningSnacks, Wordart, SimpleMind, Jamboard.
Bursieră DAAD, Goethe-Institut, KAAD, dr. Oxana Chira a împărtășit experiența utilizării platformelor digitale acumulate la seminarele predate în Universitatea din Wuppertal Germania și în cadrul schimbului de bune practici la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
Facultatea de Litere și Comunitatea academică ULIM aduc mulțumiri doamnei Oxana CHIRA, conf.univ., dr., bursieră DAAD, Goethe-Institut, KAAD, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți pentru prezentarea webinarului
DIGITALIZAREA ȘI PROCESELE DE ÎNVĂȚARE/PREDARE/EVALUARE ȘI AUTOEVALUARE.

#DigitalizareaInEducatie #FacultateadeLitereULIM #ULIM

Leave a Reply