Facultatea de litere

„Între pluralităţi lingvistice şi culturale: o continuă redefinire a identităţii” – SIMPOZION INTERNAȚIONAL

Facultatea de Litere #ULIM a participat în calitate de partener la a VI-a ediție a Simpozionului internațional „Româna ca limbă străină”. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată, Catedra de Limba română pentru studenţi străini. Simpozionul a celebrat Zilele Studentului Internațional și a reunit studenți și profesori din 20 de orașe antrenate în programele de internaționalizare a predării/învățării limbii române. Atelierele tematice din cele două zile planificate, 22 și 23 iunie 2021, au vizat pluralitatea identității lingvistice şi culturale și problemele didacticii în mediul online.

Iași – #Komotiní – #Poznań – #Zagreb – #Belgrad – #NoviSad – #Cluj – #SanktPetersburg – #Praga – #Bălți – #Slovenia – #Madrid – #București – #Chișinău – #Tunis – #Baku – #Napoli – #Moscova – #Bruxelles – #Rabat

22-23 iunie, 2021
MANIFESTARE ONLINE
Structura simpozionului:
I. DESCHIDERE. SESIUNE ÎN COMUN – PROFESORI ȘI STUDENȚI
II. SESIUNE DE LUCRĂRI. STUDENŢI ÎN DIALOG:
Cultură și civilizație românească în context universal. A
Cultură și civilizație românească în context universal. B
Cultură și civilizație românească în context universal. C
Dialog intercultural. A
Dialog intercultural. B
Limbă și literatură. A
Limbă și literatură. B
RLS – Limbaje de specialitate. A
RLS – Limbaje de specialitate. B
III. DESCHIDERE. SESIUNE ÎN COMUN – PROFESORI
IV. SESIUNE DE LUCRĂRI. SPECIALIȘTI ÎN DIALOG:
Ajustarea conținuturilor intra- și extracurriculare la exigențele mediului de învățare online – proces intens adaptativ. A
Ajustarea conținuturilor intra- și extracurriculare la exigențele mediului de învățare online – proces intens adaptativ. B
Semnificații și determinanți culturali în transferul didactic al românei ca limbă străină: percepții, așteptări, atitudini, coerențe. C
Semnificații și determinanți culturali în transferul didactic al românei ca limbă străină: percepții, așteptări, atitudini, coerențe. D
Tehnologia didactică în fața constrângerilor învățământului la distanță: inovație și digitalizare. E
V. WORKSHOP:
Tranziție forțată – context instabil – schimbare rapidă – schimbări ireversibile? Sau dialog despre cum fost posibil ca pandemia COVID-19 să instaureze o nouă normalitate în universități.
VI. ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
Profesorii Facultății de Litere Facultatea de Litere ULIM / Faculty of Letters au participat la atelierul – Ajustarea conținuturilor intra- și extracurriculare la exigențele mediului de învățare online – proces intens adaptativ – A
https://join.skype.com/BXENQXsEGWnB
Moderatori: Carolina DODU-SAVCA (Chișinău), doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova ULIM
Lilia TRINCĂ, doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Keynote speaker: Elena PRUS (Chișinău), Prof. univ. dr. hab., Om Emerit, Prorector al Universității Libere Internaționale din Moldova ULIM, Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, Chișinău: Personalitatea limbii române între festus și nefastus
11.30-11.45 Gheorghe POPA (Bălți), Prof. univ. dr. hab., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți: Din nou despre obiectul de studiu al lingvisticii.
11.45-12.00 Gheorghe MOLDOVANU (Chișinău), Prof. univ. dr. hab. ,, Academia de Studii Economice a Moldovei, șef Departament Limbi Moderne: Percepția limbii materne ca opțiune de valoare: româna sau moldoveneasca (cazul Republicii Moldova).
12.00-12.15 Angela SAVIN-ZGARDAN (Chișinău), doctor hab. în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova ULIM: Metoda comunicativă în predarea limbii române ca limbă străină.
12.15.-12.30 Tamara CEBAN (România), doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea Spiru Haret: Densitatea procedeelor de traducere din română în franceză.
12.30-12.45 Carolina DODU-SAVCA (Chișinău), doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova ULIM, decan al Facultății de Litere: Aspecte ale identității (trans)culturale în spațiul literar.
12.45 – 13.00
Pauză
13.00-13.15 Lilia TRINCĂ (Bălți), conf. univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți: Imaginar lingvistic românesc vs. stereotipuri culturale.
13.15-13.30 Victoria FONARI (Chișinău), doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova: Studiul literaturii în dezvoltarea motivării de a cunoaște limba română.
13.30-13.45 Elena LACUSTA (Bălți), conf. univ., dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți: Rolul substratului lingvo-cultural în însușirea limbii române de către ruși.
13.45-14.00 Viorica POPA (Bălți), conf. univ., dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți: Valorificarea interculturalității în învățarea limbii române ca limbă străină.
14.00-14.15 Miroslava METLEAEVA-LUCHIANCICOVA (Chișinău), doctor în filologie, cercetător științific, Institutul de filologie Română „B. Petriceicu-Hasdeu”: Inteligența Artificială și perspectivele dezvoltării limbii.
Comitetul ştiinţific şi de organizare:
Ludmila BRANIŞTE, Șef al Catedrei de Limba Română pentru Studenţi Străini, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Conf. univ. dr., Coordonator simpozion.
Gina NIMIGEAN, Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române (ILR) la Departamentul pentru Limba, Cultura și Civilizația Țărilor din Jurul Mării Negre, Universitatea „Democritus” a Thraciei, Facultatea de Studii Clasice și Umaniste, Komotiní, Grecia (Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Δημοκρήτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή, Ελλάδα) & Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Lect. univ. dr., Organizator simpozion.
Teodora Daiana CUIBUȘ, Director al Institutului Limbii Române, București, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din România, Conf. univ. dr., Organizator simpozion.
Elena PRUS, Prorector al Universității Libere Internaționale din Moldova ULIM, Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, Chișinău, Prof. univ. doctor habilitat, Om Emerit.
Ramona MIHĂILĂ (România), Prof. univ. dr., Prorector Relații Internaționale la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din București.
Tomasz KLIMKOWSKI, Prof. UAM dr. hab., Șef al Catedrei de Studii Românești, Facultatea de Limbi și Literaturi Moderne, Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznań
Lilia TRINCĂ, Decan al Facultății de Litere a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Conferențiar universitar, doctor în filologie.
Carolina DODU-SAVCA, Decan al Facultății de Litere a Universității Libere Internaționale din Moldova ULIM, Chișinău, Conferențiar universitar, doctor în filologie.
José Luis MOISÉS GONZÁLEZ, Director al Institutului Oficial de Limbi Străine din Madrid (Escuela Oficial de Idiomas) „Jesús Maestro”, Madrid, Profesor.
Cătălina Iuliana PÎNZARIU (Maroc), Consul, Ambasada României în Regatul Maroc.
Petar RADOSAVLJEVIĆ, Șef al Catedrei de Limba și Literatura Română, Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, Universitatea din Zagreb, Lect. univ. dr.
Ivana IVANIĆ, Șef al Departamentului de Limba și Literatura Română, Facultatea de Filozofie, Universitatea din Novi Sad, Conferențiar universitar, doctor în filologie.
Elena LĂCUSTĂ, Șef al Catedrei de limbă română și filologie romanică, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți, Conferențiar universitar, doctor în filologie.
Florica FAUR, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Lectoratul Român din Tunis/ Institutul Limbii Române/ Universitatea Tunis El Manar & Universitatea „Vasile Goldiș” Arad.
Camelia Sanda DRAGOMIR, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Institutul Limbii Române, Universitatea „Ovidius” Constanța, România, Facultatea de Litere/ Professoressa, L’Università degli Studi “L’Orientale” di Napoli Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati.
Cristina GAFU (România), Conferențiar universitar, doctor în filologie, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.
Virginia POPOVIĆ, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Departamentul de Limba și Literatura Română, Facultatea de Filozofie, Universitatea din Novi Sad.
Viorica POPA, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Catedra de limbă română și filologie romanică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
Angelica CĂPRARU, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
Angelica COȘCIUG, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Catedra de Limbă Română și Filologie Romanică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
Victoria FONARI, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Departamentul de Lingvistică Română și Știință Literatură, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău.
Sanda PĂDUREȚU, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
Sonia Carmen MUNTEANU, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
Iosefina BLAZSANI-BATTO, Lect. univ. dr., Institutul Limbii Române, București/ Facultatea de Relații Internationale și Studii Regionale, Departamentul de Limbi Straine, Universitatea de Limbi Străine din Azerbaidjan, Baku, directorul Centrului de Limbă și Cultură Română din Baku.
Anna KUBASOVA, Lect. univ. dr., Catedra de filologie romanică (Санкт-Петербургский государственный университет, Кафедра романской филологии), Universitatea de Stat din Sankt Petersburg.
Mirjana ĆORKOVIĆ, Lect. univ. dr., Catedra de Limba și Literatura Română, Facultatea de Filologie, Universitatea din Belgrad.
Ioana JIEANU, Lect. univ. dr., Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române București (ILR) la Universitatea din Ljubljana, Departamentul de Limbi Romanice, Facultatea de Litere, Universitatea din Ljubljana & Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.
Loredana-Nicoleta ILIE, Lect. univ. dr., Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române, București (ILR) la Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznań, Catedra de Studii Românești, Facultatea de Limbi și Literaturi Moderne, Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznań & Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.
Ivana OLUJIĆ, Lect. univ. dr., Catedra de Limba și Literatura Română, Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, Universitatea din Zagreb.
Justyna TEODOROWICZ, Lect. univ. dr., Catedra de Studii Românești, Facultatea de Limbi și Literaturi Moderne, Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznań.
Vasile TUDOR, Asist. univ. dr., Catedra de Artă Sacră, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.
Nicolae Adrian HENȚ, Lect. univ., Universitatea Carolină din Praga.
Elena Mihaela ANDREI, Asist univ. dr., Catedra de Limba Română pentru Studenţi Străini, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.
Diana CÂȘLARU, Asist univ. dr., Catedra de Limba Română pentru Studenţi Străini, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.
Anamaria GHEORGHIU, Asist. univ. asoc., dr., Catedra de Limba Română pentru Studenţi Străini, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.
Arina CHIRILĂ, Dr. Colegiul „Richard Wurmbrand”, Iași.
Oana-Daciana TOPALĂ, Traductrice-interprète jurée assermentée roumain-français, français-roumain, Professeur agréé dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique.
José Damián GONZÁLEZ-BARROS, Profesor, Institutul Oficial de Limbi Străine din Madrid (Escuela Oficial de Idiomas) „Jesús Maestro”, Madrid.
Ioan Florin MUNTEAN, drd., Facultatea de Teologie (Αριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικης, Θεολογική Σχολή), Universitatea „Aristoteleio”, Thessaloniki.
https://lrlsuaic.wixsite.com/uaic/evenimente-si-noutati

May be an image of 1 person and text

Leave a Reply

Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal

Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort konyaaltı escort alanya escort manavgat escort didim escort kemer escort aksaray escort burdur escort kırklareli escort kastamonu escort adıyaman escort belek escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort fethiye escort