Skip to main content
Uncategorized @ro

„Între pluralităţi lingvistice şi culturale: o continuă redefinire a identităţii” – SIMPOZION INTERNAȚIONAL

Facultatea de Litere #ULIM a participat în calitate de partener la a VI-a ediție a Simpozionului internațional „Româna ca limbă străină”. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată, Catedra de Limba română pentru studenţi străini. Simpozionul a celebrat Zilele Studentului Internațional și a reunit studenți și profesori din 20 de orașe antrenate în programele de internaționalizare a predării/învățării limbii române. Atelierele tematice din cele două zile planificate, 22 și 23 iunie 2021, au vizat pluralitatea identității lingvistice şi culturale și problemele didacticii în mediul online.

Iași – #Komotiní – #Poznań – #Zagreb – #Belgrad – #NoviSad – #Cluj – #SanktPetersburg – #Praga – #Bălți – #Slovenia – #Madrid – #București – #Chișinău – #Tunis – #Baku – #Napoli – #Moscova – #Bruxelles – #Rabat

22-23 iunie, 2021
MANIFESTARE ONLINE
Structura simpozionului:
I. DESCHIDERE. SESIUNE ÎN COMUN – PROFESORI ȘI STUDENȚI
II. SESIUNE DE LUCRĂRI. STUDENŢI ÎN DIALOG:
Cultură și civilizație românească în context universal. A
Cultură și civilizație românească în context universal. B
Cultură și civilizație românească în context universal. C
Dialog intercultural. A
Dialog intercultural. B
Limbă și literatură. A
Limbă și literatură. B
RLS – Limbaje de specialitate. A
RLS – Limbaje de specialitate. B
III. DESCHIDERE. SESIUNE ÎN COMUN – PROFESORI
IV. SESIUNE DE LUCRĂRI. SPECIALIȘTI ÎN DIALOG:
Ajustarea conținuturilor intra- și extracurriculare la exigențele mediului de învățare online – proces intens adaptativ. A
Ajustarea conținuturilor intra- și extracurriculare la exigențele mediului de învățare online – proces intens adaptativ. B
Semnificații și determinanți culturali în transferul didactic al românei ca limbă străină: percepții, așteptări, atitudini, coerențe. C
Semnificații și determinanți culturali în transferul didactic al românei ca limbă străină: percepții, așteptări, atitudini, coerențe. D
Tehnologia didactică în fața constrângerilor învățământului la distanță: inovație și digitalizare. E
V. WORKSHOP:
Tranziție forțată – context instabil – schimbare rapidă – schimbări ireversibile? Sau dialog despre cum fost posibil ca pandemia COVID-19 să instaureze o nouă normalitate în universități.
VI. ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
Profesorii Facultății de Litere Facultatea de Litere ULIM / Faculty of Letters au participat la atelierul – Ajustarea conținuturilor intra- și extracurriculare la exigențele mediului de învățare online – proces intens adaptativ – A
https://join.skype.com/BXENQXsEGWnB
Moderatori: Carolina DODU-SAVCA (Chișinău), doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova ULIM
Lilia TRINCĂ, doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Keynote speaker: Elena PRUS (Chișinău), Prof. univ. dr. hab., Om Emerit, Prorector al Universității Libere Internaționale din Moldova ULIM, Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, Chișinău: Personalitatea limbii române între festus și nefastus
11.30-11.45 Gheorghe POPA (Bălți), Prof. univ. dr. hab., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți: Din nou despre obiectul de studiu al lingvisticii.
11.45-12.00 Gheorghe MOLDOVANU (Chișinău), Prof. univ. dr. hab. ,, Academia de Studii Economice a Moldovei, șef Departament Limbi Moderne: Percepția limbii materne ca opțiune de valoare: româna sau moldoveneasca (cazul Republicii Moldova).
12.00-12.15 Angela SAVIN-ZGARDAN (Chișinău), doctor hab. în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova ULIM: Metoda comunicativă în predarea limbii române ca limbă străină.
12.15.-12.30 Tamara CEBAN (România), doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea Spiru Haret: Densitatea procedeelor de traducere din română în franceză.
12.30-12.45 Carolina DODU-SAVCA (Chișinău), doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova ULIM, decan al Facultății de Litere: Aspecte ale identității (trans)culturale în spațiul literar.
12.45 – 13.00
Pauză
13.00-13.15 Lilia TRINCĂ (Bălți), conf. univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți: Imaginar lingvistic românesc vs. stereotipuri culturale.
13.15-13.30 Victoria FONARI (Chișinău), doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova: Studiul literaturii în dezvoltarea motivării de a cunoaște limba română.
13.30-13.45 Elena LACUSTA (Bălți), conf. univ., dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți: Rolul substratului lingvo-cultural în însușirea limbii române de către ruși.
13.45-14.00 Viorica POPA (Bălți), conf. univ., dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți: Valorificarea interculturalității în învățarea limbii române ca limbă străină.
14.00-14.15 Miroslava METLEAEVA-LUCHIANCICOVA (Chișinău), doctor în filologie, cercetător științific, Institutul de filologie Română „B. Petriceicu-Hasdeu”: Inteligența Artificială și perspectivele dezvoltării limbii.
Comitetul ştiinţific şi de organizare:
Ludmila BRANIŞTE, Șef al Catedrei de Limba Română pentru Studenţi Străini, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Conf. univ. dr., Coordonator simpozion.
Gina NIMIGEAN, Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române (ILR) la Departamentul pentru Limba, Cultura și Civilizația Țărilor din Jurul Mării Negre, Universitatea „Democritus” a Thraciei, Facultatea de Studii Clasice și Umaniste, Komotiní, Grecia (Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Δημοκρήτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή, Ελλάδα) & Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Lect. univ. dr., Organizator simpozion.
Teodora Daiana CUIBUȘ, Director al Institutului Limbii Române, București, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din România, Conf. univ. dr., Organizator simpozion.
Elena PRUS, Prorector al Universității Libere Internaționale din Moldova ULIM, Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, Chișinău, Prof. univ. doctor habilitat, Om Emerit.
Ramona MIHĂILĂ (România), Prof. univ. dr., Prorector Relații Internaționale la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din București.
Tomasz KLIMKOWSKI, Prof. UAM dr. hab., Șef al Catedrei de Studii Românești, Facultatea de Limbi și Literaturi Moderne, Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznań
Lilia TRINCĂ, Decan al Facultății de Litere a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Conferențiar universitar, doctor în filologie.
Carolina DODU-SAVCA, Decan al Facultății de Litere a Universității Libere Internaționale din Moldova ULIM, Chișinău, Conferențiar universitar, doctor în filologie.
José Luis MOISÉS GONZÁLEZ, Director al Institutului Oficial de Limbi Străine din Madrid (Escuela Oficial de Idiomas) „Jesús Maestro”, Madrid, Profesor.
Cătălina Iuliana PÎNZARIU (Maroc), Consul, Ambasada României în Regatul Maroc.
Petar RADOSAVLJEVIĆ, Șef al Catedrei de Limba și Literatura Română, Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, Universitatea din Zagreb, Lect. univ. dr.
Ivana IVANIĆ, Șef al Departamentului de Limba și Literatura Română, Facultatea de Filozofie, Universitatea din Novi Sad, Conferențiar universitar, doctor în filologie.
Elena LĂCUSTĂ, Șef al Catedrei de limbă română și filologie romanică, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți, Conferențiar universitar, doctor în filologie.
Florica FAUR, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Lectoratul Român din Tunis/ Institutul Limbii Române/ Universitatea Tunis El Manar & Universitatea „Vasile Goldiș” Arad.
Camelia Sanda DRAGOMIR, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Institutul Limbii Române, Universitatea „Ovidius” Constanța, România, Facultatea de Litere/ Professoressa, L’Università degli Studi “L’Orientale” di Napoli Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati.
Cristina GAFU (România), Conferențiar universitar, doctor în filologie, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.
Virginia POPOVIĆ, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Departamentul de Limba și Literatura Română, Facultatea de Filozofie, Universitatea din Novi Sad.
Viorica POPA, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Catedra de limbă română și filologie romanică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
Angelica CĂPRARU, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
Angelica COȘCIUG, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Catedra de Limbă Română și Filologie Romanică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
Victoria FONARI, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Departamentul de Lingvistică Română și Știință Literatură, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău.
Sanda PĂDUREȚU, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
Sonia Carmen MUNTEANU, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
Iosefina BLAZSANI-BATTO, Lect. univ. dr., Institutul Limbii Române, București/ Facultatea de Relații Internationale și Studii Regionale, Departamentul de Limbi Straine, Universitatea de Limbi Străine din Azerbaidjan, Baku, directorul Centrului de Limbă și Cultură Română din Baku.
Anna KUBASOVA, Lect. univ. dr., Catedra de filologie romanică (Санкт-Петербургский государственный университет, Кафедра романской филологии), Universitatea de Stat din Sankt Petersburg.
Mirjana ĆORKOVIĆ, Lect. univ. dr., Catedra de Limba și Literatura Română, Facultatea de Filologie, Universitatea din Belgrad.
Ioana JIEANU, Lect. univ. dr., Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române București (ILR) la Universitatea din Ljubljana, Departamentul de Limbi Romanice, Facultatea de Litere, Universitatea din Ljubljana & Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.
Loredana-Nicoleta ILIE, Lect. univ. dr., Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române, București (ILR) la Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznań, Catedra de Studii Românești, Facultatea de Limbi și Literaturi Moderne, Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznań & Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.
Ivana OLUJIĆ, Lect. univ. dr., Catedra de Limba și Literatura Română, Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, Universitatea din Zagreb.
Justyna TEODOROWICZ, Lect. univ. dr., Catedra de Studii Românești, Facultatea de Limbi și Literaturi Moderne, Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznań.
Vasile TUDOR, Asist. univ. dr., Catedra de Artă Sacră, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.
Nicolae Adrian HENȚ, Lect. univ., Universitatea Carolină din Praga.
Elena Mihaela ANDREI, Asist univ. dr., Catedra de Limba Română pentru Studenţi Străini, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.
Diana CÂȘLARU, Asist univ. dr., Catedra de Limba Română pentru Studenţi Străini, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.
Anamaria GHEORGHIU, Asist. univ. asoc., dr., Catedra de Limba Română pentru Studenţi Străini, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.
Arina CHIRILĂ, Dr. Colegiul „Richard Wurmbrand”, Iași.
Oana-Daciana TOPALĂ, Traductrice-interprète jurée assermentée roumain-français, français-roumain, Professeur agréé dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique.
José Damián GONZÁLEZ-BARROS, Profesor, Institutul Oficial de Limbi Străine din Madrid (Escuela Oficial de Idiomas) „Jesús Maestro”, Madrid.
Ioan Florin MUNTEAN, drd., Facultatea de Teologie (Αριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικης, Θεολογική Σχολή), Universitatea „Aristoteleio”, Thessaloniki.
https://lrlsuaic.wixsite.com/uaic/evenimente-si-noutati

May be an image of 1 person and text

Leave a Reply