Skip to main content

La 30 iunie curent a avut loc Ședința Senatului ULIM, respectând măsurile de protecție și prevenire în context epidemiologic.

Agenda ședinței a inclus următoarele subiecte de actualitate:

1. Studiu sociologic în baza sondajului de opinie a studenţilor și profesorilor privind calitatea proceselor universitare în anul universitar 2020-2021.

2. Studiul inserţiei absolvenţilor ULIM în câmpul muncii (absolvenții 2019-2020).

3. Evaluarea pregătirii studenților internaționali la ULIM.

4. Aprobarea calendarului anului universitar 2021-2022.

5. Aprobarea rapoartelor de autoevaluare ale Facultăților și Catedrelor ULIM.

6. Diverse.

✔️ Proiectele de hotărâre cuprinse în rapoartele de activitate au fost aprobate unanim de către membrii Senatului.

În cadrul Ședinței Senatului ULIM din 30.06.2021 au fost conferite distincții cadrelor didactice pentru merite deosebite în activitatea didactică și academică și promovarea ULIM după cum urmează:

Diplomă de Excelență, doamnei Graur Elena, lector univ., drd. Facultatea Litere;

Diplomă de Excelență, doamnei Parhomenco Lilia, dr., lector univ. Facultatea Științe Sociale și ale Educației;

Diplomă de Onoare, doamnei Nebunelea Natalia, prodecan Facultatea Litere;


Ion Manole, dr. hab., Şef catedră Filologie Romanică „Petru Roşca” Facultatea Litere, a fost nominalizat pentru aniversarea a 60 de ani de activitate în învățământ.

Comunitatea ULIM reitereaza recunoștința și gratitudinea pentru aportul adus în domeniul științei, cercertării și inovării și vă urează succes și inspirație în continuare!

Leave a Reply