Facultatea de Litere – Licență

Filosofia Procesului de la Bologna prevede flexibilizarea studiilor superioare, care i-ar permite studentului sa paraseasca oricare din cele trei cicluri pentru a se insera pe piata muncii, dar si sa revina in cadrul universitar pentru a-si continua studiile. Licenta este ciclul I de studii universitare, la care pot accede absolventii liceelor, adica posesorii diplomelor de bacalaureat. In conformitate cu principiile Procesului de la Bologna, invatamantul superior urmeaza sa se axeze pe finalitatile de studii, care reprezinta o schimbare si reorientare a gandirii de la un sistem bazat pe personal si orientat la intrari (input) pe un sistem centrat pe student si orientat spre produs (output).

Planuri de Studii

Planul de învăţămînt pe semestre / ani de studiu

PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE / ANI DE STUDII

PLAN OF THE PROCESS OF STUDY BY SEMESTERS / YEARS OF STUDY

Cod

Code

Denumirea unităţii de curs/modulului

Title of the course/module

Nr. credite

Nr. of credits

 
ANUL I / / Ist YEAR
SEMESTRUL I / Ist SEMESTER
Discipline fundamentale / Fundamental disciplines
F.01.O.001

Lexic, lectură și fonetica articulatorie LA

Lexis, Reading and Articulatory Phonetics LA

6
F.01.O.002

Lexic, lectură și fonetica articulatorie LB

Lexis, Reading and Articulatory Phonetics LB

6
F.01.O.003

Gramatica LA (morfologia)

Grammar LA (morphology)

5
F.01.O.004

Gramatica LB (morfologia)

Grammar (morphology)

4
Discipline de formare a abilităţilor şi competenţelor generale
G.01.O.005 Limba latină
Latin Language
3
Discipline de orientare socioumanistică
U.01.A.006

Bazele antreprenoriatului

Basic Knowledge of Entrepreneurship

3

 

U.01.A.007

Leadership și managementul capitalului uman

Leadership and Human Capital Management

U.01.A.008

Bazele Statului şi Dreptului

Bases of State and Law

3

 

U.01.A.009

Filosofie. Probleme filosofice ale științelor socioumanistice

Philosophy.  Philosophical  Issues in Socsio-Humanistic Sciences

Total semestrul I / Total  Ist semester 30

 

SEMESTRUL II / IInd SEMESTER

Discipline fundamentale / Fundamental disciplines
F.02.O.010

Lectura Analitică LA

Analytical Reading LA

6
F.02.O.011

Lectura Analitică LB

Analytical Reading LB

6
F.02.O.012

Gramatica LA (sintaxa)

Grammar LA (Syntax)

5
F.02.O.013

Gramatica LB (sintaxa)

Grammar LB  (Syntax)

4
Discipline de formare a abilităţilor şi competenţelor generale
G.02.O.014

Tehnologii informaţionale aplicate în traducere și interpretare (ro/ru)

Informational Technologies Applied in Translation and Interpreting

3
G.02.O.015

Istoria literaturii universale (LA)

History of World Literature (LA)

3

 

Discipline de orientare socioumanistică

U.02.A.016

 

Retorica

Rhetoric

3

 

U.02.A.017

Cultura comunicării interpersonale și organizaționale

The Culture of  Interpersonal and Organizational Communication

Total semestrul II / Total  IInd Semester 30
Total anul I / Total Ist Year 60
!Notă explicativă: LA prima limbă din combinația aleasă,
LB – a doua limbă din combinația aleasă,
respectiv având ca exemplu combinația de limbi: engleza – germana, engleza va fi LA, iar germana LB.

 

ANUL II / / IInd YEAR

SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER
Discipline fundamentale
F.03.O.018

Stilistica (LA)

Stylistics (LA)

4
F.03.O.019

Lexicologia (LA)

Lexicology (LA)

4
Discipline de orientare spre specialitate
S.03.O.020

Analiza textului literar în traducere (LA)

Analysis of the Literary Text in Translation (LA)

5
S.03.O.021

Analiza textului literar în traducere (LB)

Analysis of the Literary Text in Translation (LB)

5
S.03.O.022

Dificultăți gramaticale (LA)

Grammatical Difficulties (LA)

3
S.03.O.023

Dificultăți gramaticale (LB)

Grammatical  Difficulties (LB)

3
Discipline de formare a abilităţilor şi competenţelor generale
G.03.O.024 Deontologia profesională a traducătorului
(LA)
Professional Deontology of the Translator
(LA)
3
Discipline de orientare socioumanistică
U.03.A.025

Construcția  europeană (LA)

European construction (LA)

3

 

U.03.A.026

Culturologia

Cultorology

Total semestrul III / Total  IIIrd Semester 30

 

SEMESTRUL IV / IVth SEMESTER

Discipline fundamentale
F. 04.O.027

Teoria și practica traducerii (LA)

Theory and Practice of Translation (LA)

5
F. 04.O.028

Civilizația, cultura și literatura (LB)

Civilization, Culture and Literature (LB)

4
Discipline de orientare spre specialitate
S. 04.O.029

Civilizația anglofonă

Anglophone Civilisation

3
S. 04.O.030

Germanistică. Istoria limbii engleze

German and Studies. History of the English Language

3
S. 04.A.031[1]

 Traducere, Audiere, Mass-Media (LA)

Translation, Audition, Mass-media (LA)

4
S. 04.A.032

 

Audiere și conversație (LB)

Audition and Conversation (LB)

S. 04.A.033

Analiza textului publicistic în traducere (LA)

Analysis of the Publicistic Text in Translation (LA)

3
S. 04.A.034

Interpretarea textului modern în traducere (LA)

Interpretation of the Modern Text in Translation (LA)

S. 04.A.035

Analiza textului publicistic în traducere (LB)

Analysis of the Publicistic Text in Translation (LB)

3
S. 04.A.036

Interpretarea textului modern în traducere (LB)

Interpretation of the Modern Text in Translation (LB)  

 

 

Practica de specialitate 1 (traducere scrisă)

Translation Internship 1 (Written Translation

5
Total semestrul IV / Total IVth Semester 30
Total anul II / Total IInd Year 60
!Notă explicativă: LA prima limbă din combinația aleasă,
LB – a doua limbă din combinația aleasă,
respectiv având ca exemplu combinația de limbi: engleza – germana, engleza va fi LA, iar germana LB.

 

ANUL III / / IIIrd YEAR

SEMESTRUL V / Vth SEMESTER
Discipline de orientare spre specialitate
S.05.A.037 Traducerea textului literar-publicistic (LA)
Literary and Publicistic Text Translation
4
S.05.A.038 Traducerea textului poetic și dramatic (LA)
Poetic and Drama Text Translation (LA)
S.05.A.039 Traducerea specializată (LA)
Specialized Translation (LA)
4
S.05.A.040

Traducerea textului juridic și economic (LA)

Legal and Economic Text Translation (LA)

S.05.A.041

Traducerea orală consecutivă (LA)

Oral Consecutive Translation (LA)

3
S.05.A.042 Tehnici de interpretare (LA)
Techniques of Interpretation (LA)
S.05.A.043

Traducerea textului literar-publicistic (LB)

Literary and Publicistic Text Translation (LB)

3
S.05.A.044

Traducerea textului poetic și dramatic (LB)

Poetic and Drama Text Translation (LB)

S.05.A.045 Traducerea specializată  (LB)
Specialized Translation (LB)
4
S.05.A.046

Traducerea textului juridic și economic (LB)

Spanish Legal and Economic Text Translation

S.05.A.047 Traducerea orală consecutivă (LB)
Oral Consecutive Translation  (LB)
3
S.05.A.048 Tehnici de interpretare  (LB)
Techniques of Interpretation (LB)
  Practica de specialitate 2 (traducere și interpretare)
Translation Internship 2 (Translation and Interpreting)

9

 

Total semestrul V / Total Vth Semester 30

 

 

SEMESTRUL VI

Discipline de orientare spre specialitate
S.06.O.049 Bazele traductologiei (LA)
Bases of Translation Studies  (LA)
3
S.06.A.050

Interpretarea de conferințe (LA)

Conference Interpreting (LA)

4
S.06.A.051 Traducerea simultană a discursului politic (LA)
Simultaneous Translation of Political Discourse (LA)
S.06.A.052 Interpretarea de conferințe (LB)
Conference Interpreting (LB)
3
S.06.A.053 Traducerea simultană a discursului politic (LB)
Simultaneous Translation of Political Discourse (LB)
S.06.A.054

Corespondența de afaceri (LA)

Business Correspondence (LA)

4
S.06.A.055 Traducerea în servicii turistice (LA)
Translation in Tourism Services (LA)
S.06.A.056

Corespondența de afaceri (LB)

Business Correspondence (LB)

3
S.06.A.057 Traducerea în servicii turistice (LB)
Translation in Tourism Services (LB)
 

Practica de licență

Bachelor’s Graduate Internship

4
 

Examene de licenţă

Bachelor’s Final Exams

9
Total semestrul VI / Total VIth Semester 30
Total anul III / Total IIIth Year 60

 

Total

180
!Notă explicativă: LA prima limbă din combinația aleasă,
LB – a doua limbă din combinația aleasă,
respectiv având ca exemplu combinația de limbi: engleza – germana, engleza va fi LA, iar germana LB.
 

 

 

 
G.01.O.058

Limba română[2]

Romanian language

3
G.02.O.059

Limba română[3]

Romanian language

3
G.01.O.060

Educație fizică

Physical Education

G.02.O.061

Educație fizică

Physical Education

 

 

DISCIPLINE DE ORIENTARE CĂTRE ALT DOMENIU LA CICLUL II (FILOLOGIE)

/ DISCIPLINES OF ORIENTATION TO OTHER FIELD OF CYCLE II (PHILOLOGY)[4]

 

Cod

Code

Denumirea unităţii de curs/modulului

Title of the course/module

Nr. credite

Nr. of credits

M.05.A.001 Lectura și fonetica (LA)
Reading and Phonetics Languages A
5
M.05.A.002 Gramatica (LA) (morfologie)
Grammar (LA)(morphology)
5
M.05.A.003 Lexicologia (LA)
Lexicology (LA)
5
M.06.A.004 Teoria și practica traducerii (LA)
Theory and Practice of Translation (LA)
5
M.06.A.005

Deontologia profesională a traducătorului (LA)

Professional Deontology of the Translator (LA)

5
M.06.A.006 Lectura și fonetica (LB)
Reading and Phonetics (LB)
5
  Total 30
  !Notă explicativă: LA prima limbă din combinația aleasă,
LB – a doua limbă din combinația aleasă,
respectiv având ca exemplu combinația de limbi: engleza – germana, engleza va fi LA, iar germana LB.
 

 

[1] În cadrul disciplinelor oționale (A) vor fi selectate 1 din două discipline propuse

[2] Sunt propuse studenților din grupele alolingve

[3] Sunt propuse studenților din grupele alolingve

[4] Sunt propuse studenților de la alte specialități, care optează pentru un program de master în filologie  și științe  ale educației

Stagiile de practică

Nr.o. Stagiile de practică Sem. Nr.săpt./ ore Perioada Nr. de credite
1

Practica de specialitate 1 (traducerea scrisă)

Internship 1 (written translation)

IV 3 / 150 Martie – aprilie 5
2

Practica de specialitate 2 (traducere și interpretare)

Internship 2 (translation and interpreting)

V 5 / 270 Noiembrie – decembrie 9
3

Practica de licență

Bachelor’s Graduate Internship

VI 2 / 120 Aprilie-mai 4
  Total 10/540 18

Discipline la libera alegere

Cod

Code

Denumirea unităţii de curs/modulului

Title of the course/module

Nr. credite

Nr. of credits

L.01.A.001

Stiința și cultura informării

Culture and Information  Science

3
L.01.A.002

Modul sănătos de viață

Healthy Way of Life

3
L.02.A.003 Securitatea muncii
Work Safety
3
L.02.A.004 Protecția civilă
Civil Protection
3
L.03.A.005

Genurile: opţiuni pentru egalitate

Gender: Options for Equality

3
L.03.A.006

Birotics

Birotics

3
L.04.A.007

Dialectologie

Dialectology

3
L.04.A.008 Baze de date terminologice
Terminological Data Bases
3
L.05.A.009 Didactica limbilor străine
Foreign Language Didactics
3
L.05.A.010

Limba  C

Language  C

3

Examene de licenţă

 

Nr. d/o Denumirea activităţii Perioada Nr. de credite

1


2

Examen integrat


Susţinerea tezei de licenţă

Iunie


Iunie

5


5

 

CAIET DE SARCINI PENTRU EXAMENELE DE LICENȚĂ

la Programul de licență la specialitățile

223.1 Limbi moderne / 0231.3 Traducere și interpretare. Limbile franceza-engleză;

223.1 Limbi moderne / 0231.3 Traducere și interpretare. Limbile engleză-franceza;

223.1 Limbi moderne / 0231.3 Traducere și interpretare. Limbile engleză-germana;

223.1 Limbi moderne / 0231.3 Traducere și interpretare. Limbile engleză-spaniolă;

223.1 Limbi moderne / 0231.3 Traducere și interpretare. Limbile germana-engleză;

223.1 Limbi moderne / 0231.3 Traducere și interpretare. Limbile engleză-chineza;

223.1 Limbi moderne / 0231.3 Traducere și interpretare. Limbile engleză-coreeană.

anul universitar  2019-2020, sesiunea mai-iunie 2020

 

Probele examenului de licență:

Proba mixtă  – EXAMEN INTEGRAT ( scris/oral)

Proba orală – SUSŢINEREA TEZEI DE LICENȚĂ.

 

EXAMEN INTEGRAT

Proba mixtă – examen integrat (scris/oral)

Examen integrat are drept scop testarea competenţelor şi abilităţilor praxiologice ale studentului în aplicarea cunoştinţelor în domeniul limbilor engleze/franceze/germane/spaniole/ chineze/ coreeană (ca prima  și a doua limbă de studiu)  la capitolul traducere scrisă şi orală.  Examenul se va petrece în formă mixtă – orală şi scrisă.

 

Examen integrat va conține subiecte de natura teoretică și aplicativă, în  baza unui program centrat  pe:

Teoria și practica traducerii a limbii engleze/franceze/germane;

Bazele  traductologiei a  limbii engleze/franceze/germane;

Traducerea orală  (limba engleză/franceză/germană);

Traducerea specializată (limba engleză/franceză/germană/spaniolă/chineză/coreeană – prima și a doua limbă de studiu).

Structura examenului  integrat comportă două probe:

Itemul I teoretico-aplicativ la Limbile engleză/franceză/germană (prima limbă de studiu)

Subiect teoretic  (Lista subiectelor aprobate: 25 subiecte teoretice);

Traducerea unui fragment de text specializat necunoscut din limba maternă în limba străină (tema);

Interpretarea unui fragment de discurs politic din limba străină în limba maternă (versiunea).

Itemul II practic la Limbile engleză/franceză/germană/spaniolă/coreeană/chineză (a doua limbă de studiu):

Traducerea unui fragment de text specializat necunoscut:

din limba străină în limba maternă (tema);

din limba maternă în limba străină (versiunea).

 

SUSŢINEREA TEZEI DE LICENȚĂ

Criterii de evaluare a tezei de licență

La evaluarea/notarea Tezei de licență Comisia va ține cont de:

prezentarea designului cercetării în introducere (consecutivitatea și corectitudinea planificării activității de cercetare, stabilirea problemei, obiectului, scopului, obiectivelor investigației empirice, formularea ipotezelor, constituirea eșantionului și selectarea metodelor de cercetare, planificarea activităților investigative);

capacitatea de a realiza un studiu bibliografico-științific, selectând și prezentând cele mai relevante investigații din domeniu care argumentează ipotezele experimentale);

capacitatea și abilitatea studentului de prezentare a sintezei tezelor de licență în formatul power point; claritatea și expresivitatea prezentării; modul de gândire a studentului și gradul lui de pregătire; calitatea concluziilor formulate.

Calendarul Universitar (în săptămâni)

Anul de studii Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii de practică Vacanţe
Semestrul I Semestrul II Semestrul I Semestrul II Iarna Primavara Vara
Anul I 15 15 3 4 3 1 8
Anul II 15 15 3 4 3 1 8
Anul III 15 10 3 4 7+3 3 1

Ponderea unităţilor de curs în planul de învăţământ

Componente creditate Unităţi de curs Plan-cadru (180 credite)
Număr credite (minim-maxim)
Plan de învăţământ
Număr credite
Unităţi de curs fundamentale (cod F) 40-60 48
Unităţi de curs de creare a abilităţilor şi competenţelor generale (cod G) Limbi străine Până la 10 12
Informatică 2-5
Un curs de comunicare Nu este indicat
Unităţi de curs de orientare socio-umanistică (cod U) 18-25 15
Unităţi de curs orientate spre specialitatea de bază (cod S) 40-70 85
Unităţi de curs orientate către un alt domeniu la ciclul II* (cod M) 20 30
Stagii de practică 15-20 15
Examenul de Licenţă 5 5
Total 180 180

Notă*

Ponderea unităţilor de curs în planul de învăţământ nu corespunde ponderii prevăzute de Planul-cadru, dat fiind faptul că: a) Planul-cadru este elaborat fără a ţine cont de specificul specialităţii Limbi moderne; b) la unităţile de curs orientate spre specialitatea de bază (cod S) numărul minim de ECTS se dublează din motivul că se studiază 2 limbi străine (A şi B); c) unele unităţi de curs de orientare socio-umanistică (cod U) devin la specialitatea Limbi moderne unităţi de curs orientate spre specialitatea de bază (cod S) (ex. Civilizaţia europeană LA/LB); d) numărul ECTS pentru unităţile de curs orientate către un alt domeniu la ciclul II* (cod M) este de 30 în baza Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 1455 din 24.12.2007, superioară Ordinului ME nr. 455 din 03 iunie 2011 Cu privire la Planul-cadru pentru studii superioare.

Ponderea unităţilor de curs/modulelor opţionale pe ani de studiu

Anul de studii Plan-cadru (180 credite) Plan de învăţământ
Anul I 0 0
Anul II 10-18 credite (5,5-10%) 10 (5,5%)
Anul III 35-40 credite (19-22%) 40 (22%)

Planul pentru modulul psiho-pedagogic solicitat suplimentar

Cod Denumirea unităţii de curs Nr credite
ANUL II
SEMESTRUL III
F.03.O.001

Fundamente ale psihologiei

Bases Knowledge of Psychology

4
F.03.O.002

Etica pedagogică

Ethics in Pedagogy

3

S.03.A.003

 

S.03.A.004

Psihologia vârstelor şi a dezvoltării

Ages and Developmental Psychology

Psihologia personalităţii

Psychology of Personality

4
  Total sem. 3 11
SEMESTRUL IV
F.04.O.005

Pedagogie

Pedagogy

4
F.04.O.006

Educaţia incluzivă

Inclusive Education

3

S.04.A.007

 

S.04.A.008

Tehnologii educaţionale

Educational Technologies

Teoria şi metodologia curriculumului

Curriculum Theory and Methodology

3

Practica pedagogică 1 – activități extracurriculare

Pedagogical practice 1 – extracurricular activities

15
Total sem. 4 25
Total anul II 36
ANUL III
SEMESTRUL V

S.05.A.009

 

S.05.A.010

Teoria şi metodologia evaluării

Evaluation Theory and Methodology

Managementul clasei

Class Management

3
S.05.A.011

Didactica generală și a specialității

General and Special Didactics

6
Total sem. 5 9
SEMESTRUL VI
 

Practica pedagogică 2 – activități curriculare

Pedagogical practice 2 – curricular activities

15
  Total sem. 6 15
Total anul III 24
Total 60

Calificarile ce denota completarea ciclului I sunt acordate studentilor care:

 • demonstreaza cunostinte si competente avansate intr-un domeniu de studii;
 • pot aplica cunostintele obtinute intr-un domeniu de studii in mod profesionist;
 • demonstreaza capacitatea de a argumenta si a solutiona problemele din domeniul lor de studii;
 • au abilitatea de a colecta, interpreta si analiza date relevante (de regula, din domeniul de studii propriu), precum si de a –si expune rationamentele in baza aspectelor relevante de ordin social, stiintific sau etic;
 • pot comunica informatii, idei, probleme si solutii atat audientelor de specialisti, cat si de non-specialisti;
 • si-au dezvoltat acele competente care le sunt necesare pentru a-si continua studiile cu un grad sporit de autoinstruire.

Durata studiilor superioare de licenta (ciclul I) in ani si credite:

 • invatamant cu frecventa la zi – 3-4 (in dependenta de specialitatea aleasa) ani si, respectiv, 180-240 de credite de studiu;
 • invatamantul cu frecventa redusa – cu un an mai mare decat la invatamantul de zi – 180-240 de credite de studiu;
 • invatamantul la distanta – cu un an mai mare decat la invatamantul de zi – 180-240 de credite de studiu.

Note:

 1. Pentru fiecare domeniu de formare profesionala numarul de credite de studiu este acelasi pentru toate formele de invatamant: de zi, cu frecventa redusa si la distanta.
 2. Pentru absolventii scolilor medii de cultura generala, in perioada de tranzitie, se organizeaza un an de completare a studiilor, care nu este cuantificat cu credite. Pentru aceasta categorie de studenti se planifica discipline din programa liceala, pentru a le crea conditii de sustinere a bacalaureatului.
 3. Pentru absolventii colegiilor care isi continua studiile in invatamantul superior la ciclul I in cadrul domeniului studiat initial, reducerea duratei studiilor va fi conditionata de recunoasterea unui anumit numar de credite cumulate in colegiu.
 4. Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior care solicita un alt domeniu de formare profesionala reducerea duratei studiilor este conditionata de recunoasterea unui anumit numar de credite cumulate la prima facultate.
 5. Anul universitar la ULIM incepe la 1 septembrie si finalizeaza pana la 1 iulie.
 6. Anul universitar este format din doua semestre egale, durata unui semestru este de 15 saptamani.
 7. Durata sesiunilor de examene este de 7-8 saptamani pe an.

La ULIM sunt programate suplimentar trei sesiuni de reper pentru lichidarea restantelor: prima decada a lunii septembrie, prima decada a lunii decembrie, prima decada a lunii aprilie.

Cuantificarea anului universitar

1 an de studii – 60 de credite.
1 semestru – 30 de credite.

    La invatamantul cu frecventa redusa si la distanta numarul total de credite (180, 240 etc.) se repartizeaza proportional la numarul anilor de studiu.

Structurarea saptamanii

    Durata saptamanii de studii este de 5 zile cu un numar saptamanal de 26 ore de contact direct. La departamentul Limbi Straine numarul orelor de contact saptamanal este de 30. In planul de invatamant este indicata modalitatea de finalizare a studiilor la ciclul I – examenul de licenta – termenele de sustinere si numarul de credite.
Examenul de licenta include:

 • proba la o disciplina fundamentala;
 • proba la o disciplina de specializare;
 • sustinerea unui proiect (teza) de licenta.

  Aplică

  Facultatea de Litere

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail