Facultatea de Litere ULIM / Faculty of Letters a participat în calitate de partener, cu membri reprezentanți în Comitetul științific și Comitetul de organizare. Evenimentul a fost organizat de Universitatea „Democritus” a Thraciei, Lectoratul ILR de Limbă, Cultură și Civilizație Românească din cadrul Departamentului pentru Limba, Cultura și Civilizația Țărilor din Jurul Mării Negre, Komotiní, Grecia. Româna ca Limbă Străină este la ediția a 2-a cu titlul generic „Un Cosmos Cultural în Multe Culori”, simpozion organizat cu susținerea Institutului Limbii Române, București.

La manifestarea online s-au întrunit participanți din treisprezece orașe: Komotiní – Iași – Constanța – Pitești – Cluj – Sankt Petersburg – Moscova – Sofia – Bălți – Novi Sad – Chișinău – Madrid – Torino timp de două zile, 21-22 mai, 2021

Participanți ULIM:

Vineri, 21 mai, 2021

16.30 – 21.30 II. SESIUNE DE LUCRĂRI: STUDENȚI ÎN DIALOG

Secțiunea I-III: Cultură și civilizație românească în context universal. A // Dialog intercultural.

Studenți Moderatori: BACIU AlinaParticipanți cu prezentări și comunicări:

Maria CUFLIC (Chișinău), studentă, anul al III-lea, Facultatea de Litere, Universitatea Liberă Internațională din Moldova: Influența fenomenului intercultural asupra predării limbilor.

David CHIȚUL (Chișinău), student, anul al III-lea, gr. I-TI-186-11-53, Facultatea de Litere, Universitatea Liberă Internațională din Moldova: Plurilingualismus in der Republik Moldau: Sprachen, die wir hier sprechen und Sprachen die wir hier lehren/ Plurilingualism in the Republic of Moldova: languages we speak versus languages we teach/ Plurilingvismul în Republica Moldova: limbile vorbite versus limbile predate.

Alina BACIU (Chișinău), studentă, anul al III-lea, gr. I-TI-181-11-3, Facultatea de Litere, Universitatea Liberă Internațională din Moldova: Educație și cunoaștere prin multilingvism și dialog intercultural.

Alexandru ANDRONIC (Chișinău), student, anul al III-lea, gr. I-TI-181-11-3, Facultatea de Litere, Universitatea Liberă Internațională din Moldova: Educația plurilingvă și aspectele învățării unei limbi străine care te transformă în „muzician”.

Secțiunea Doctoranzi

David CHIȚUL (Chișinău), student, anul al III-lea, gr. I-TI-186-11-53, Facultatea de Litere, Universitatea Liberă Internațională din Moldova: Plurilingualismus in der Republik Moldau: Sprachen, die wir hier sprechen und Sprachen die wir hier lehren/ Plurilingualism in the Republic of Moldova: languages we speak versus languages we teach/ Plurilingvismul în Republica Moldova: limbile vorbite versus limbile predate.

Sâmbătă, 22 mai, 2021

Keynote speaker: Elena PRUS (Chișinău), Prof. univ. dr. hab., Om Emerit, Prorector al Universității Libere Internaționale din Moldova ULIM, Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, Chișinău: Autoritatea limbii române: de la spațiul public spre cel virtual.

Profesori Moderatori: Conf. univ. dr. Carolina DODU-SAVCA

Participare cu prezentare-comunicare:

Carolina DODU-SAVCA (Chișinău), Conferențiar universitar, doctor în filologie, Universitatea Liberă Internațională din Moldova ULIM, decan al Facultății de Litere: Identitatea culturală între imaginea lingvistică a lumii și spațiul literar.

STRUCTURA SIMPOZIONULUI:

I. DESCHIDEREA LUCRĂRILOR: SALUTUL ORGANIZATORILOR

II. SESIUNE DE LUCRĂRI. STUDENŢI ÎN DIALOG:

Cultură și civilizație românească în context universal. A

Cultură și civilizație românească în context universal. BDialog intercultural. ADialog intercultural. B

Dialog intercultural. C

III. SESIUNE DE LUCRĂRI. SPECIALIȘTI ÎN DIALOG:

Provocări ale mediului didactic online.

Adaptarea scenariului didactic la spațiul virtual.

IV. WORKSHOP:

Competențele culturale între teoretizarea științifică și experiența in vivo.

V. ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR

Parteneri coorganizatori:

Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române, București (ILR) la Universitatea din Torino, Departamentul de Literaturi Străine și Culturi Moderne (Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne)
Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române, București (ILR) la Universitatea Sf. Kliment Ohridsky Sofia (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, Universitatea Liberă Internațională din Moldova ULIM, Chișinău
Institutul de Limbi Străine (Escuela Oficial de Idiomas) „Jesús Maestro” din Madrid
Centrul de limbi moderne și integrare culturală, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași
Departamentul de Filologie Română, Limbi Clasice şi Balcanice, Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius”, Constanța
Departamentul de Știinte Aplicate, Universitatea Tehnică din Pitești
Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Departamentul de Literatură Universală și Comparată, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat din Moldova
Departamentul de Limba și Literatura Română, Facultatea de Filozofie, Universitatea din Novi Sad
Departamentul de Lingvistică Generală și Știință Literară, Universitatea de Stat din Moldova
Catedra de Limbi Romanice, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Lomonosov”, Moscova (Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова)
Catedra de Limbă și Comunicare, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Catedra de Filologie Romanică, Universitatea de Stat din Sankt Petersburg (Кафедра романской филологии, Санкт-Петербургский государственный Университет)
Catedra de Limbă Română și Filologie Romanică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova
Catedra de Filologie Romanică, Facultatea de Litere, Universitatea Liberă Internațională din Moldova ULIM, Chișinău

Comitetul ştiinţific şi de organizare:
Gina NIMIGEAN, Lect. univ. dr., Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române, București (ILR) la Universitatea „Democritus” a Thraciei, Departamentul pentru Limba, Cultura și Civilizația Țărilor din Jurul Mării Negre, Komotiní, Grecia (Δημοκρήτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Κομοτηνή, Ελλάδα) & Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Coordonator simpozion
Teodora Daiana CUIBUȘ, Director al Institutului Limbii Române, București, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din România, Conf. univ. dr.
Elena PRUS, Prorector al Universității Libere Internaționale din Moldova ULIM, Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, Chișinău, Prof. univ. doctor habilitat, Om Emerit.
Iliás PETRÓPOULOS, Președintele Departamentului pentru Limba, Cultura și Civilizația Țărilor din Jurul Mării Negre, Komotiní, Universitatea „Democritus” a Thraciei, Grecia (Δημοκρήτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Κομοτηνή, Ελλάς), Conf. univ. dr.
Gabriela HAJA, Șef al Departamentului de Lexicologie-Lexicografie, Academia Română, Institutul de Filologie Română „Al. Philippide”, Iași, Cercetător Științific Gradul I, dr.
Lilia TRINCĂ, Decan al Facultății de Litere a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Conferențiar universitar, doctor în filologie
Adriana CAZACU, Decan al Facultății de Litere, Universitatea de Stat din Moldova: Conferențiar universitar, doctor în filologie,
Carolina DODU-SAVCA, Decan al Facultății de Litere a Universității Libere Internaționale din Moldova ULIM, Chișinău, Conferențiar universitar, doctor în filologie
José Luis MOISÉS GONZÁLEZ, Director al Institutului Oficial de Limbi Străine din Madrid (Escuela Oficial de Idiomas) „Jesús Maestro”, Madrid, Profesor
Tatiana CIOCOI, Director Departament Literatură Universală și Comparată, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat din Moldova, Conferențiar universitar, doctor habilitat
Ivana IVANIĆ, Șef al Departamentului de Limba și Literatura Română, Facultatea de Filozofie, Universitatea din Novi Sad, Conferențiar universitar, doctor în filologie
Ludmila BRANIŞTE, Șef al Catedrei de Limba Română pentru Studenţi Străini, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Conf. univ. dr.
Elena LĂCUSTĂ, Șef al Catedrei de limbă română și filologie romanică, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți, Conferențiar universitar, doctor în filologie
Svetlana DERMENJI, Șef al Catedrei de Limbă și comunicare, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, Conferențiar universitar, doctor în filologie
Virginia POPOVIĆ, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Departamentul de Limba și Literatura Română, Facultatea de Filozofie, Universitatea din Novi Sad
Viorica POPA, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Catedra de limbă română și filologie romanică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Cristina Valentina DAFINOIU, Conf. univ. dr., Departamentul de Filologie Română, Limbi Clasice şi Balcanice, Universitatea „Ovidius”, Constanţa
Laura Ioana LEON, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Centrul de limbi moderne și integrare culturală, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași
Angelica CĂPRARU, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Angelica COȘCIUG, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Catedra de Limbă Română și Filologie Romanică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Luiza Catrinel MARINESCU, Conf. Univ. dr., Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române, București (ILR) la Universitatea Sf. Kliment Ohridsky Sofia (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) & Universitatea „Spiru Haret” din București
Sanda PĂDUREȚU, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Sonia Carmen MUNTEANU, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Silvia CIORNEI Conf. univ. dr, Facultatea de Ştiinte ale Educaţiei, Departamentul de Științe Aplicate, Universitatea Tehnică din Piteşti
Harieta TOPOLICEANU, Lect. univ. dr., Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române, București (ILR) la Universitatea din Torino, Departamentul de Literaturi Străine și Culturi Moderne (Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne) & Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Anna KUBASOVA, Conf. univ. dr., Catedra de filologie romanică (Санкт-Петербургский государственный университет, Кафедра романской филологии), Universitatea de Stat din Sankt Petersburg
Vasile TUDOR, Asist. univ. dr., Catedra de Artă Sacră, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Arina CHIRILĂ, Dr. Colegiul „Richard Wurmbrand”, Iași
José Damián GONZÁLEZ-BARROS, Profesor, Institutul Oficial de Limbi Străine din Madrid (Escuela Oficial de Idiomas) „Jesús Maestro”, Madrid
Ioan Florin MUNTEAN, Drd., Facultatea de Teologie (Αριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικης, Θεολογική Σχολή), Universitatea „Aristoteleio”, Thessaloniki

Leave a Reply

Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal

Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort konyaaltı escort alanya escort manavgat escort didim escort kemer escort aksaray escort burdur escort kırklareli escort kastamonu escort adıyaman escort belek escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort fethiye escort