Skip to main content

Facultatea de Litere ULIM / Faculty of Letters a participat în calitate de partener, cu membri reprezentanți în Comitetul științific și Comitetul de organizare. Evenimentul a fost organizat de Universitatea „Democritus” a Thraciei, Lectoratul ILR de Limbă, Cultură și Civilizație Românească din cadrul Departamentului pentru Limba, Cultura și Civilizația Țărilor din Jurul Mării Negre, Komotiní, Grecia. Româna ca Limbă Străină este la ediția a 2-a cu titlul generic „Un Cosmos Cultural în Multe Culori”, simpozion organizat cu susținerea Institutului Limbii Române, București.

La manifestarea online s-au întrunit participanți din treisprezece orașe: Komotiní – Iași – Constanța – Pitești – Cluj – Sankt Petersburg – Moscova – Sofia – Bălți – Novi Sad – Chișinău – Madrid – Torino timp de două zile, 21-22 mai, 2021

Participanți ULIM:

Vineri, 21 mai, 2021

16.30 – 21.30 II. SESIUNE DE LUCRĂRI: STUDENȚI ÎN DIALOG

Secțiunea I-III: Cultură și civilizație românească în context universal. A // Dialog intercultural.

Studenți Moderatori: BACIU AlinaParticipanți cu prezentări și comunicări:

Maria CUFLIC (Chișinău), studentă, anul al III-lea, Facultatea de Litere, Universitatea Liberă Internațională din Moldova: Influența fenomenului intercultural asupra predării limbilor.

David CHIȚUL (Chișinău), student, anul al III-lea, gr. I-TI-186-11-53, Facultatea de Litere, Universitatea Liberă Internațională din Moldova: Plurilingualismus in der Republik Moldau: Sprachen, die wir hier sprechen und Sprachen die wir hier lehren/ Plurilingualism in the Republic of Moldova: languages we speak versus languages we teach/ Plurilingvismul în Republica Moldova: limbile vorbite versus limbile predate.

Alina BACIU (Chișinău), studentă, anul al III-lea, gr. I-TI-181-11-3, Facultatea de Litere, Universitatea Liberă Internațională din Moldova: Educație și cunoaștere prin multilingvism și dialog intercultural.

Alexandru ANDRONIC (Chișinău), student, anul al III-lea, gr. I-TI-181-11-3, Facultatea de Litere, Universitatea Liberă Internațională din Moldova: Educația plurilingvă și aspectele învățării unei limbi străine care te transformă în „muzician”.

Secțiunea Doctoranzi

David CHIȚUL (Chișinău), student, anul al III-lea, gr. I-TI-186-11-53, Facultatea de Litere, Universitatea Liberă Internațională din Moldova: Plurilingualismus in der Republik Moldau: Sprachen, die wir hier sprechen und Sprachen die wir hier lehren/ Plurilingualism in the Republic of Moldova: languages we speak versus languages we teach/ Plurilingvismul în Republica Moldova: limbile vorbite versus limbile predate.

Sâmbătă, 22 mai, 2021

Keynote speaker: Elena PRUS (Chișinău), Prof. univ. dr. hab., Om Emerit, Prorector al Universității Libere Internaționale din Moldova ULIM, Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, Chișinău: Autoritatea limbii române: de la spațiul public spre cel virtual.

Profesori Moderatori: Conf. univ. dr. Carolina DODU-SAVCA

Participare cu prezentare-comunicare:

Carolina DODU-SAVCA (Chișinău), Conferențiar universitar, doctor în filologie, Universitatea Liberă Internațională din Moldova ULIM, decan al Facultății de Litere: Identitatea culturală între imaginea lingvistică a lumii și spațiul literar.

STRUCTURA SIMPOZIONULUI:

I. DESCHIDEREA LUCRĂRILOR: SALUTUL ORGANIZATORILOR

II. SESIUNE DE LUCRĂRI. STUDENŢI ÎN DIALOG:

Cultură și civilizație românească în context universal. A

Cultură și civilizație românească în context universal. BDialog intercultural. ADialog intercultural. B

Dialog intercultural. C

III. SESIUNE DE LUCRĂRI. SPECIALIȘTI ÎN DIALOG:

Provocări ale mediului didactic online.

Adaptarea scenariului didactic la spațiul virtual.

IV. WORKSHOP:

Competențele culturale între teoretizarea științifică și experiența in vivo.

V. ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR

Parteneri coorganizatori:

Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române, București (ILR) la Universitatea din Torino, Departamentul de Literaturi Străine și Culturi Moderne (Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne)
Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române, București (ILR) la Universitatea Sf. Kliment Ohridsky Sofia (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, Universitatea Liberă Internațională din Moldova ULIM, Chișinău
Institutul de Limbi Străine (Escuela Oficial de Idiomas) „Jesús Maestro” din Madrid
Centrul de limbi moderne și integrare culturală, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași
Departamentul de Filologie Română, Limbi Clasice şi Balcanice, Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius”, Constanța
Departamentul de Știinte Aplicate, Universitatea Tehnică din Pitești
Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Departamentul de Literatură Universală și Comparată, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat din Moldova
Departamentul de Limba și Literatura Română, Facultatea de Filozofie, Universitatea din Novi Sad
Departamentul de Lingvistică Generală și Știință Literară, Universitatea de Stat din Moldova
Catedra de Limbi Romanice, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Lomonosov”, Moscova (Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова)
Catedra de Limbă și Comunicare, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Catedra de Filologie Romanică, Universitatea de Stat din Sankt Petersburg (Кафедра романской филологии, Санкт-Петербургский государственный Университет)
Catedra de Limbă Română și Filologie Romanică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova
Catedra de Filologie Romanică, Facultatea de Litere, Universitatea Liberă Internațională din Moldova ULIM, Chișinău

Comitetul ştiinţific şi de organizare:
Gina NIMIGEAN, Lect. univ. dr., Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române, București (ILR) la Universitatea „Democritus” a Thraciei, Departamentul pentru Limba, Cultura și Civilizația Țărilor din Jurul Mării Negre, Komotiní, Grecia (Δημοκρήτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Κομοτηνή, Ελλάδα) & Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Coordonator simpozion
Teodora Daiana CUIBUȘ, Director al Institutului Limbii Române, București, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din România, Conf. univ. dr.
Elena PRUS, Prorector al Universității Libere Internaționale din Moldova ULIM, Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, Chișinău, Prof. univ. doctor habilitat, Om Emerit.
Iliás PETRÓPOULOS, Președintele Departamentului pentru Limba, Cultura și Civilizația Țărilor din Jurul Mării Negre, Komotiní, Universitatea „Democritus” a Thraciei, Grecia (Δημοκρήτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Κομοτηνή, Ελλάς), Conf. univ. dr.
Gabriela HAJA, Șef al Departamentului de Lexicologie-Lexicografie, Academia Română, Institutul de Filologie Română „Al. Philippide”, Iași, Cercetător Științific Gradul I, dr.
Lilia TRINCĂ, Decan al Facultății de Litere a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Conferențiar universitar, doctor în filologie
Adriana CAZACU, Decan al Facultății de Litere, Universitatea de Stat din Moldova: Conferențiar universitar, doctor în filologie,
Carolina DODU-SAVCA, Decan al Facultății de Litere a Universității Libere Internaționale din Moldova ULIM, Chișinău, Conferențiar universitar, doctor în filologie
José Luis MOISÉS GONZÁLEZ, Director al Institutului Oficial de Limbi Străine din Madrid (Escuela Oficial de Idiomas) „Jesús Maestro”, Madrid, Profesor
Tatiana CIOCOI, Director Departament Literatură Universală și Comparată, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat din Moldova, Conferențiar universitar, doctor habilitat
Ivana IVANIĆ, Șef al Departamentului de Limba și Literatura Română, Facultatea de Filozofie, Universitatea din Novi Sad, Conferențiar universitar, doctor în filologie
Ludmila BRANIŞTE, Șef al Catedrei de Limba Română pentru Studenţi Străini, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Conf. univ. dr.
Elena LĂCUSTĂ, Șef al Catedrei de limbă română și filologie romanică, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți, Conferențiar universitar, doctor în filologie
Svetlana DERMENJI, Șef al Catedrei de Limbă și comunicare, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, Conferențiar universitar, doctor în filologie
Virginia POPOVIĆ, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Departamentul de Limba și Literatura Română, Facultatea de Filozofie, Universitatea din Novi Sad
Viorica POPA, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Catedra de limbă română și filologie romanică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Cristina Valentina DAFINOIU, Conf. univ. dr., Departamentul de Filologie Română, Limbi Clasice şi Balcanice, Universitatea „Ovidius”, Constanţa
Laura Ioana LEON, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Centrul de limbi moderne și integrare culturală, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași
Angelica CĂPRARU, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Angelica COȘCIUG, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Catedra de Limbă Română și Filologie Romanică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Luiza Catrinel MARINESCU, Conf. Univ. dr., Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române, București (ILR) la Universitatea Sf. Kliment Ohridsky Sofia (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) & Universitatea „Spiru Haret” din București
Sanda PĂDUREȚU, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Sonia Carmen MUNTEANU, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Silvia CIORNEI Conf. univ. dr, Facultatea de Ştiinte ale Educaţiei, Departamentul de Științe Aplicate, Universitatea Tehnică din Piteşti
Harieta TOPOLICEANU, Lect. univ. dr., Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române, București (ILR) la Universitatea din Torino, Departamentul de Literaturi Străine și Culturi Moderne (Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne) & Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Anna KUBASOVA, Conf. univ. dr., Catedra de filologie romanică (Санкт-Петербургский государственный университет, Кафедра романской филологии), Universitatea de Stat din Sankt Petersburg
Vasile TUDOR, Asist. univ. dr., Catedra de Artă Sacră, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Arina CHIRILĂ, Dr. Colegiul „Richard Wurmbrand”, Iași
José Damián GONZÁLEZ-BARROS, Profesor, Institutul Oficial de Limbi Străine din Madrid (Escuela Oficial de Idiomas) „Jesús Maestro”, Madrid
Ioan Florin MUNTEAN, Drd., Facultatea de Teologie (Αριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικης, Θεολογική Σχολή), Universitatea „Aristoteleio”, Thessaloniki

Leave a Reply