Facultatea Informatică, Inginerie, Design – Catedre

[/nectar_highlighted_text][/vc_column][/vc_row]

Catedra Tehnologii Informaționale

Catedra Tehnologii Informaționale își desfășoară activitatea în cadrul Facultății de Informatică, Inginerie și Design ULIM de peste 10 ani, pregătind absolvenți la specialitățile nominalizate: Tehnologia Informației, Securitatea Informațională și Informatică.

Studiile se efectuează la zi, pe parcursul a 4 ani la specialitățile Tehnologia Informației și Securitatea Informațională și 3 ani la specialitatea Informatică. La frecventa redusă, pe parcursul a 5 ani (Tehnologia Informației și Securitatea Informațională) și a 4 ani (Informatică), şi necesită acumularea a 240 de credite transferabile (180 la Informatică). Titlul obţinut de absolventul ciclului I este de Inginer-licențiat la specialitățile Tehnologia Informației și Securitatea Informațională și licențiat în Informatică la specialitatea Informatică.

Studiile la ciclul-II (Master) la facultate se studiaza, conform Programelor de Master, după cum urmează:

1. Tehnologii și aplicații Web

2. Calculatoare, sisteme și rețele informatice

3. Managementul securității informaționale

4. Cyber security management (predarea în limba engleză)

În atenția studenților absolvenți anul III (IA), IV (TI), V (FR)

Catedra Design

Catedra Design își desfășoară activitatea în cadrul Facultății de Informatică, Inginerie și Design ULIM de peste 5 ani, pregătind absolvenți la specialitatea – Design Interior.

Studiile se efectuează la zi, pe parcursul a 4 ani şi necesită acumularea a 240 de credite transferabile. Titlul obţinut de absolventul ciclului I este de Licenţiat în Arte.

Studiile la ciclul-II (Master) la facultate se studiaza, conform Programei de Master – Design Interior, cu opținerea titlului Master în Arte.

Rezultatele activitatii catedrei Design pot fi urmarite la galeria foto.

Catedra Tehnologii Informaționale

Personalul Catedrei

Mitev Lilia Mitev Lilia Dr., conf univ, Șef Catedră [email protected]
Leahu Tudor Leahu Tudor Dr., conf. univ. [email protected]
Palachi Leonid Palachi Leonid Dr., conf. univ. [email protected]
Grecu Alexandr Grecu Alexandr Maestru in TIC, lector univ., Ing. [email protected]
Șișianu Sergiu Șișianu Sergiu Dr. hab., conf. univ., Ing. [email protected]
Gîrlă Eugeniu Gîrlă Eugeniu Dr., lector univ. [email protected]
Morari Victor Morari Victor drd., lector univ., Ing. [email protected]
Mititelu Vitalii Mititelu Vitalii drd., lector univ. [email protected]
Iamandi Veronica Iamandi Veronica drd., lector univ. [email protected]
Peancovschi Serghei Peancovschi Serghei drd., lector univ., Ing [email protected]
Bodrug Svetlana drd., lector univ. [email protected]
Bunici Sergiu Bunici Sergiu drd., lector univ. [email protected]
Garștea Olesea Garștea Olesea asist univ. [email protected]
Ceban Adrian asist univ., Ing. [email protected]
Gamurar Ecaterina Gamurar Ecaterina asist. univ. [email protected]

Catedra Design

Personalul Catedrei

Taburța Rodica Taburța Rodica Arh., conf. univ., Șef Catedră [email protected]
Malcoci Vitalie Malcoci Vitalie Dr. in Arte, conf. univ. [email protected]
Balan Petru Balan Petru Maestru in Arte, conf. univ. [email protected]
Tereșcenco Maria Tereșcenco Maria Conf. univ., Ing. [email protected]
Jîtari Victor Jîtari Victor Arh., Dr. in Arte, lect. univ. [email protected]
Bîzgu Tatiana Bîzgu Tatiana Arh., lect. univ., drd. [email protected]
Scutaru Tatiana Scutaru Tatiana Designer, lector univ. [email protected]
Mațcan-Lîsenco Inga Mațcan-Lîsenco Inga lector univ. [email protected]
Mațcan-Lîsenco Inga Mercic Ion Artist plastic, lector univ. [email protected]
Mațcan-Lîsenco Inga Inculeț Tatiana Designer interior, asist.univ. [email protected]

Disciplinele Catedrei Design

  Aplică

  Informatică, Inginerie, Design

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail