Skip to main content

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Catedra Tehnologii Informaționale

Catedra Tehnologii Informaționale își desfășoară activitatea în cadrul Facultății de Informatică, Inginerie și Design ULIM de peste 10 ani, pregătind absolvenți la specialitățile nominalizate: Tehnologia Informației, Securitatea Informațională și Informatică.

Studiile se efectuează la zi, pe parcursul a 4 ani la specialitățile Tehnologia Informației și Securitatea Informațională și 3 ani la specialitatea Informatică. La frecventa redusă, pe parcursul a 5 ani (Tehnologia Informației și Securitatea Informațională) și a 4 ani (Informatică), şi necesită acumularea a 240 de credite transferabile (180 la Informatică). Titlul obţinut de absolventul ciclului I este de Inginer-licențiat la specialitățile Tehnologia Informației și Securitatea Informațională și licențiat în Informatică la specialitatea Informatică.

Studiile la ciclul-II (Master) la facultate se studiaza, conform Programelor de Master, după cum urmează:

1. Tehnologii și aplicații Web

2. Calculatoare, sisteme și rețele informatice

3. Managementul securității informaționale

4. Cyber security management (predarea în limba engleză)

În atenția studenților absolvenți anul III (IA), IV (TI), V (FR)

Catedra Design

Catedra Design din cadrul Facultății Științe Economice și Tehnologii Informaționale, ULIM, organizează programul de studii de licență ”Design interior”, desfășurat pe durata de 4 ani. Pe parcursul celor 8 semestre, studentul acumulează cunoștințe atât din domeniul designului interior, estetice și tehnice, dar și din domeniile conexe arte, științe umane, inginerie și tehnologie, toate acestea oferind studentului cunoștințele adecvate pentru a se adapta cerințelor viitorilor beneficiari.
Programul de licență intitulat ”Design interior”, oferă studenților cunoștințele necesare pentru a realiza interioare estetice, funcționabile și durabile, ce au un impact pozitiv asupra calității vieții celor care utilizează spațiul. Pentru a lega activitățile didactice din timpul anului, de activitatea practică reală sunt organizate excursii de studii, workshopuri de design interior și practici în birouri de proiectare sau pe șantier, ce oferă studentului un prim contact cu mediul arhitectural de interior.
În timpul studierii studenții pot beneficia de sprijin financiar pentru efectuarea unor mobilități de studii sau practică, prin programul de studii European Erasmus, la alte universități europene, program ce oferă studenților o experiență internațională utilă pentru viitoarea carieră.
Finalizarea studiilor se realizează printr-o lucrare de licență, în domeniul proiectării complexe, susținuta în fața unei comisii delegate de conducere, formată din profesori ai facultății și invitați de la facultățile de arhitectură și design interior din țara.
Absolvenții vor fi specialiști capabili să dea soluții viabile pentru transformarea, amenajarea sau ambientarea și definirea unor spații cu cele mai diverse funcțiuni, curricula pregătind studenții pentru o viitoare carieră în cadrul unor firme de design interior, a celor de arhitectură dar și în alte domenii conexe.

Studiile se efectuează la zi, pe parcursul a 4 ani şi necesită acumularea a 240 de credite transferabile. Titlul obţinut de absolventul ciclului I este de Licenţiat în Arte.

Studiile la ciclul-II (Master) la facultate se studiaza, conform Programei de Master – Design Interior, cu opținerea titlului Master în Arte.

Rezultatele activitatii catedrei Design pot fi urmarite la galeria foto.

Catedra Tehnologii Informaționale

Personalul Catedrei

Mitev Lilia Mitev Lilia Dr., conf univ, Șef Catedră lmitev@ulim.md
Leahu Tudor Leahu Tudor Dr., conf. univ. tleahu@ulim.md
Palachi Leonid Palachi Leonid Dr., conf. univ. lpalachi@ulim.md
Grecu Alexandr Grecu Alexandr Maestru in TIC, lector univ., Ing. agrecu@ulim.md
Șișianu Sergiu Șișianu Sergiu Dr. hab., conf. univ., Ing. ssergiu@ulim.md
Gîrlă Eugeniu Gîrlă Eugeniu Dr., lector univ. egarla@ulim.md
Morari Victor Morari Victor drd., lector univ., Ing. vmorari@ulim.md
Mititelu Vitalii Mititelu Vitalii drd., lector univ. vmititelu@ulim.md
Iamandi Veronica Iamandi Veronica drd., lector univ. viamandi@ulim.md
Peancovschi Serghei Peancovschi Serghei drd., lector univ., Ing speancovschi@ulim.md
Bodrug Svetlana drd., lector univ. sbodrug@ulim.md
Bunici Sergiu Bunici Sergiu drd., lector univ. sbunici@ulim.md
Garștea Olesea Garștea Olesea asist univ. ogarstea@ulim.md
Ceban Adrian asist univ., Ing. aceban@ulim.md
Gamurar Ecaterina Gamurar Ecaterina asist. univ. egamurar@ulim.md

Catedra Design

Personalul Catedrei

Taburța Rodica Taburța Rodica Arh., conf. univ., Șef Catedră rtaburta@ulim.md
Malcoci Vitalie Malcoci Vitalie Dr. in Arte, conf. univ. vmalcoci@ulim.md
Balan Petru Balan Petru Maestru in Arte, conf. univ. pbalan@ulim.md
Tereșcenco Maria Tereșcenco Maria Conf. univ., Ing. mterescenco@ulim.md
Jîtari Victor Jîtari Victor Arh., Dr. in Arte, lect. univ. vjitari@ulim.md
Bîzgu Tatiana Bîzgu Tatiana Arh., lect. univ., drd. tbizgu@ulim.md
Scutaru Tatiana Scutaru Tatiana Designer, lector univ. tscutaru@ulim.md
Mațcan-Lîsenco Inga Mațcan-Lîsenco Inga lector univ. imatcan-lisenco@ulim.md
Mațcan-Lîsenco Inga Mercic Ion Artist plastic, lector univ. imercic@ulim.md
Mațcan-Lîsenco Inga Inculeț Tatiana Designer interior, asist.univ. tinculet@ulim.md

Disciplinele Catedrei Design

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail