Facultatea Informatică, Inginerie, Design – Catedre

Catedra Tehnologii Informationale

Catedra Tehnologii Informationale isi desfasoara activitatea in cadrul Facultatii de Informatica, Inginerie și Design ULIM de peste 10 ani, pregatind absolventi in cadrul a 2 specialitati: Tehnologii Informationale și Informatica Aplicata.

Studiile la ambele specialitati se efectuează la zi, pe parcursul a 4 ani la specialitatea Tehnologii Informaționale și 3 ani la informatica aplicata. La frecventa redusa, pe parcursul a 5 ani(Tehnologii Informaționale)și a 4 ani(Informatica Aplicată), şi necesită acumularea a 240 de credite transferabile (180 la Informatica aplicată). Titlul obţinut de absolventul ciclului I este de Inginer-licențiat la specialitatea Tehnologii Informaționale și licențiat in Informatica la specialitatea Informatica Aplicată.

De asemenea la facultate se studiaza și la ciclul-II(masterat), in cadrul a mai multor specialități:

1. Tehnologii Informationale
2. Calculatoare, sisteme si retele informatice
3. Informatica Aplicata
4. Securitatea rețelelor informatice
5. Management informațional

Catedra Design

Catedra Design isi desfasoara activitatea in cadrul Facultatii de Informatica, Inginerie și Design ULIM de peste 5 ani, pregatind absolventi in cadrul celor doua specialitati:

Design Interior

Design Vestimentar

Studiile la ambele specialitati se efectuează la zi, pe parcursul a 4 ani şi necesită acumularea a 240 de credite transferabile. Titlul obţinut de absolventul ciclului I este de licenţiat în design.

De asemenea la specialitatea Design Interior se studiaza și la ciclul-II(masterat), cu opținerea titlului Master în Design Interior.

Rezultatele activitatii catedrei Design pot fi urmarite la galeria foto.

Aplică

Informatică, Inginerie, Design

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail