Skip to main content

Facultatea Limbi Străine, Relații Internaționale și Jurnalism – Licență

Filosofia Procesului de la Bologna prevede flexibilizarea studiilor superioare, care i-ar permite studentului sa paraseasca oricare din cele trei cicluri pentru a se insera pe piata muncii, dar si sa revina in cadrul universitar pentru a-si continua studiile. Licenta este ciclul I de studii universitare, la care pot accede absolventii liceelor, adica posesorii diplomelor de bacalaureat. In conformitate cu principiile Procesului de la Bologna, invatamantul superior urmeaza sa se axeze pe finalitatile de studii, care reprezinta o schimbare si reorientare a gandirii de la un sistem bazat pe personal si orientat la intrari (input) pe un sistem centrat pe student si orientat spre produs (output).

Planuri de Studii

Stagiile de practică

Nr.o. Stagiile de practică Sem. Nr.săpt./ ore Perioada Nr. de credite
1 Practica de specialitate 1 (traducerea scrisă)

Internship 1 (written translation)

IV 3 / 150 Martie – aprilie 5
2 Practica de specialitate 2 (traducere și interpretare)

Internship 2 (translation and interpreting)

V 5 / 270 Noiembrie – decembrie 9
3 Practica de licență

Bachelor’s Graduate Internship

VI 2 / 120 Aprilie-mai 4
  Total 10/540 18

Discipline la libera alegere

Cod

Code

Denumirea unităţii de curs/modulului

Title of the course/module

Nr. credite

Nr. of credits

L.01.A.001 Stiința și cultura informării

Culture and Information  Science

3
L.01.A.002 Modul sănătos de viață

Healthy Way of Life

3
L.02.A.003 Securitatea muncii
Work Safety
3
L.02.A.004 Protecția civilă
Civil Protection
3
L.03.A.005 Genurile: opţiuni pentru egalitate

Gender: Options for Equality

3
L.03.A.006 Birotics

Birotics

3
L.04.A.007 Dialectologie

Dialectology

3
L.04.A.008 Baze de date terminologice
Terminological Data Bases
3
L.05.A.009 Didactica limbilor străine
Foreign Language Didactics
3
L.05.A.010 Limba  C

Language  C

3

Calendarul Universitar (în săptămâni)

Anul de studii Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii de practică Vacanţe
Semestrul I Semestrul II Semestrul I Semestrul II Iarna Primavara Vara
Anul I 15 15 3 4 3 1 8
Anul II 15 15 3 4 3 1 8
Anul III 15 10 3 4 7+3 3 1

Ponderea unităţilor de curs în planul de învăţământ

Componente creditate Unităţi de curs Plan-cadru (180 credite)
Număr credite (minim-maxim)
Plan de învăţământ
Număr credite
Unităţi de curs fundamentale (cod F) 40-60 48
Unităţi de curs de creare a abilităţilor şi competenţelor generale (cod G) Limbi străine Până la 10 12
Informatică 2-5
Un curs de comunicare Nu este indicat
Unităţi de curs de orientare socio-umanistică (cod U) 18-25 15
Unităţi de curs orientate spre specialitatea de bază (cod S) 40-70 85
Unităţi de curs orientate către un alt domeniu la ciclul II* (cod M) 20 30
Stagii de practică 15-20 15
Examenul de Licenţă 5 5
Total 180 180

Notă*

Ponderea unităţilor de curs în planul de învăţământ nu corespunde ponderii prevăzute de Planul-cadru, dat fiind faptul că: a) Planul-cadru este elaborat fără a ţine cont de specificul specialităţii Limbi moderne; b) la unităţile de curs orientate spre specialitatea de bază (cod S) numărul minim de ECTS se dublează din motivul că se studiază 2 limbi străine (A şi B); c) unele unităţi de curs de orientare socio-umanistică (cod U) devin la specialitatea Limbi moderne unităţi de curs orientate spre specialitatea de bază (cod S) (ex. Civilizaţia europeană LA/LB); d) numărul ECTS pentru unităţile de curs orientate către un alt domeniu la ciclul II* (cod M) este de 30 în baza Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 1455 din 24.12.2007, superioară Ordinului ME nr. 455 din 03 iunie 2011 Cu privire la Planul-cadru pentru studii superioare.

Ponderea unităţilor de curs/modulelor opţionale pe ani de studiu

Anul de studii Plan-cadru (180 credite) Plan de învăţământ
Anul I 0 0
Anul II 10-18 credite (5,5-10%) 10 (5,5%)
Anul III 35-40 credite (19-22%) 40 (22%)

Planul pentru modulul psiho-pedagogic solicitat suplimentar

Cod Denumirea unităţii de curs Nr credite
ANUL II
SEMESTRUL III
F.03.O.001 Fundamente ale psihologiei

Bases Knowledge of Psychology

4
F.03.O.002 Etica pedagogică

Ethics in Pedagogy

3
S.03.A.003

 

S.03.A.004

Psihologia vârstelor şi a dezvoltării

Ages and Developmental Psychology

Psihologia personalităţii

Psychology of Personality

4
  Total sem. 3 11
SEMESTRUL IV
F.04.O.005 Pedagogie

Pedagogy

4
F.04.O.006 Educaţia incluzivă

Inclusive Education

3
S.04.A.007

 

S.04.A.008

Tehnologii educaţionale

Educational Technologies

Teoria şi metodologia curriculumului

Curriculum Theory and Methodology

3
Practica pedagogică 1 – activități extracurriculare

Pedagogical practice 1 – extracurricular activities

15
Total sem. 4 25
Total anul II 36
ANUL III
SEMESTRUL V
S.05.A.009

 

S.05.A.010

Teoria şi metodologia evaluării

Evaluation Theory and Methodology

Managementul clasei

Class Management

3
S.05.A.011 Didactica generală și a specialității

General and Special Didactics

6
Total sem. 5 9
SEMESTRUL VI
  Practica pedagogică 2 – activități curriculare

Pedagogical practice 2 – curricular activities

15
  Total sem. 6 15
Total anul III 24
Total 60

Calificarile ce denota completarea ciclului I sunt acordate studentilor care:

 • demonstreaza cunostinte si competente avansate intr-un domeniu de studii;
 • pot aplica cunostintele obtinute intr-un domeniu de studii in mod profesionist;
 • demonstreaza capacitatea de a argumenta si a solutiona problemele din domeniul lor de studii;
 • au abilitatea de a colecta, interpreta si analiza date relevante (de regula, din domeniul de studii propriu), precum si de a –si expune rationamentele in baza aspectelor relevante de ordin social, stiintific sau etic;
 • pot comunica informatii, idei, probleme si solutii atat audientelor de specialisti, cat si de non-specialisti;
 • si-au dezvoltat acele competente care le sunt necesare pentru a-si continua studiile cu un grad sporit de autoinstruire.

Durata studiilor superioare de licenta (ciclul I) in ani si credite:

 • invatamant cu frecventa la zi – 3-4 (in dependenta de specialitatea aleasa) ani si, respectiv, 180-240 de credite de studiu;
 • invatamantul cu frecventa redusa – cu un an mai mare decat la invatamantul de zi – 180-240 de credite de studiu;
 • invatamantul la distanta – cu un an mai mare decat la invatamantul de zi – 180-240 de credite de studiu.

Note:

 1. Pentru fiecare domeniu de formare profesionala numarul de credite de studiu este acelasi pentru toate formele de invatamant: de zi, cu frecventa redusa si la distanta.
 2. Pentru absolventii scolilor medii de cultura generala, in perioada de tranzitie, se organizeaza un an de completare a studiilor, care nu este cuantificat cu credite. Pentru aceasta categorie de studenti se planifica discipline din programa liceala, pentru a le crea conditii de sustinere a bacalaureatului.
 3. Pentru absolventii colegiilor care isi continua studiile in invatamantul superior la ciclul I in cadrul domeniului studiat initial, reducerea duratei studiilor va fi conditionata de recunoasterea unui anumit numar de credite cumulate in colegiu.
 4. Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior care solicita un alt domeniu de formare profesionala reducerea duratei studiilor este conditionata de recunoasterea unui anumit numar de credite cumulate la prima facultate.
 5. Anul universitar la ULIM incepe la 1 septembrie si finalizeaza pana la 1 iulie.
 6. Anul universitar este format din doua semestre egale, durata unui semestru este de 15 saptamani.
 7. Durata sesiunilor de examene este de 7-8 saptamani pe an.

La ULIM sunt programate suplimentar trei sesiuni de reper pentru lichidarea restantelor: prima decada a lunii septembrie, prima decada a lunii decembrie, prima decada a lunii aprilie.

Cuantificarea anului universitar

1 an de studii – 60 de credite.
1 semestru – 30 de credite.

    La invatamantul cu frecventa redusa si la distanta numarul total de credite (180, 240 etc.) se repartizeaza proportional la numarul anilor de studiu.

Structurarea saptamanii

    Durata saptamanii de studii este de 5 zile cu un numar saptamanal de 26 ore de contact direct. Numarul orelor de contact saptamanal este de 30. In planul de invatamant este indicata modalitatea de finalizare a studiilor la ciclul I – examenul de licenta – termenele de sustinere si numarul de credite.
Examenul de licenta include:

 • proba la o disciplina fundamentala;
 • proba la o disciplina de specializare;
 • sustinerea unui proiect (teza) de licenta.

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail