Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism – Licență

Specialități

Specialitatea

Domeniul de formare profesională

Număr de Credite

Limba de predare

Titlul obţinut:

RELAȚII INTERNAȚIONALE

Relații Internaționale

180 credite

romana, engleza, franceza, rusa

Licențiat în științe politice

POLITOLOGIE

Științe Politice

180 credite

romana, engleza, rusa

Licențiat în științe politice

JURNALISM

Jurnalism

180 credite

romana, franceza, rusa

Licențiat în științe ale comunicării

ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Comunicare

180 credite 

romana, franceza, rusa

Licențiat în științe ale comunicării

Plan de studii

SectionSpecialitatea „Relații Internaționale”

Planul  de Studii

Domeniul general de studii: 31. Ştiinţe politice
Domeniul de formare profesională: 312. Relaţii internaţionale
Specialitatea: 312.1. Relaţii internaţionale
Numărul de credite de studii: 180
Titlul obţinut: Licenţiat în ştiinţe politice

Anul I

Denumirea disciplinei

Nr. credite

Introducere în ştiinţele politice: relații internaționale

5

Guvernare şi relaţii internaţionale în Antichitate

4

Guvernare şi relaţii internaţionale în Europa şi America în Evul Mediu 

4

Guvernare şi relaţii internaţionale în lumea slavă medievală

4

Guvernare şi relaţii internaţionale în Asia şi Africa în epoca medievală

4

Guvernare şi relaţii internaţionale în Ţările Române medievale

4

Guvernare şi relaţii internaţionale în epoca modernă 

4

Imperii, colonialism şi globalizare

4

Guvernare şi relaţii internaţionale în societatea românească modernă

4

Limba străină (I)

4

Limba străină (I)

3

Filozofia politică

5

Etică şi Relaţii Internaţionale

3

Psihologie politică

5

Anul II

Denumirea disciplinei

Nr. credite

Tehnologii informaţionale aplicate în ştiinţe politice

3

Comunicare politică 

3

Teoria generală a dreptului 

5

Teoria relaţiilor internaţionale

5

Guvernare şi relaţii internaţionale în perioada interbelică

4

Diplomaţie şi politica externă în România interbelică 

4

Metode de cercetare în ştiinţele politice/relaţii internaţionale 

5

Stagiu de iniţiere în afacerile externe ale Republicii Moldova

2

Relaţii internaţionale occidentale după cel de-al doilea război mondial

4

Relaţii internaţionale şi regimuri autoritare

4

Modelul Organizaţiei Naţiunilor Unite

5

Economie politică mondială 

4

Religie şi relaţii internaţionale

4

Relaţii internaţionale în Orientul Mijlociu

4

Serviciul diplomatic şi consular

3

Stagiu de documentare şi cercetare în afacerile externe

3

Anul III

Denumirea disciplinei

Nr. credite

Geopolitica

5

Leaderism şi diplomaţie 

4

Diplomaţia modernă: pace şi război în sec. XXI 

4

Politica Integrării europene 

3

Negocieri internaţionale

3

Etichetă şi protocol internaţional

3

Stagiu profesional în politica externă

5

NATO şi managementul securităţii internaționale

5

Diplomaţie comercială şi business internațional

4

Analiză de politică externă

4

Politica externă a Uniuni Europene

4

Controlul armelor şi securitatea internaţională 

4

Serviciile de informaţii străine şi sisteme de securitate

4

Politici comparative în statele postsovietice

4

Stagiu de practică (de specialitate)

 

Specialitatea „Jurnalism”

Planul  de Studii

Domeniul general de studii: 34 Științe ale comunicării
Domeniul de formare profesională: 341 Jurnalism
Specialitatea: 341.1. Jurnalism
Numărul de credite de studii: 180
Titlul obţinut: licenţiat  în ştiinţe ale comunicării

Anul I

Denumirea disciplinei

Nr. credite

Introducere în ştiinţele comunicării 

6

Limba străină I

4

Instituţii comunitare europene

3

Bazele antreprenoriatului

3

Teorii şi doctrine filosofice 

3

Istoria presei naţionale

6

Retorica şi tehnica vorbirii

5

Bazele teoriei şi practicii jurnalismului 

6

Cultură şi civilizaţie europeană

4

Sociologia mass-media

4

Limba străină II

4

Tehnologii informaţionale în Jurnalism şi Relaţii Publice

2

Jurnalismul de informare

6

Atelier de creaţie jurnalistică

4

Anul II

Denumirea disciplinei

Nr. credite

Sistemul mass media din Republica Moldova

6

Teoria şi practica RP

5

Limba străină III

4

Comunicarea prin imagini

2

Limbajul textului jurnalistic

3

Jurnalismul de opinie

6

Jurnalismul radio

4

Mass media din Occident

5

Strategii publicitare

5

Arta negocierii

5

Etica profesională în Jurnalism 

5

Politologia

2

Conceperea şi elaborarea ziarului

2

Jurnalismul TV

6

Anul III

Denumirea disciplinei

Nr. credite

Conflictologia

3

Săptămînalul ca tip de ediţie

2

Jurnalismul de investigaţie

2

Jurnalismul de agenţie

2

Managementul instituţiei media

5

Atelier de creaţie (genurile presei)

4

Design-ul mass media 

2

Emisiunea de actualităţi

2

Emisiunea de divertisment

5

Talk show-ul de televiziune

4

Documentarul TV

5

Filmul de ficţiune (serialul TV)

4

Practica tehnologică

10

Practica de licenţă (elaborarea proiectului de licenţă)

5

Admitere

Facultatea de Relatii Internationale, Științe Politice și Jurnalism anunta admiterea la urmatoarele specialitati:

Relatii Internatonale

Politologie

Jurnalism

Științe ale Comunicării

Termenul de studii in cadrul ciclului licenta este:

 • 3 ani pentru detinatorii diplomelor de bacalaureat;
• 4 ani pentru invatamantul la distanta.

Cererea de inscriere la concurs este insotita de:

 • actul de studii, in original cu anexa respectiva;
• 6 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm;
• copia buletinului de identitate;
• certificatul medical-tip (nr. 086-U);

Regulament privind elaborarea și susținerea proiectelor de licență

Regulament privind elaborarea și susținerea proiectelor de licență

Aplică

Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail