Skip to main content

Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism – Licență

PROGRAM DE LICENȚĂ

Specialități

Specialitatea Domeniul de formare profesională Număr de credite Limba de predare Titlul obţinut
RELAȚII
INTERNAȚIONALE
Științe politice 180 credite romănă, engleză,
franceză, rusă
Licenţiat în ştiinţe sociale și comportamentale
JURNALISM ȘI PROCESE MEDIATICE Jurnalism și comunicare 180 credite romănă, engleză,
franceză, rusă
Licenţiat în jurnalism și Informare

”Relații Internaționale”

PLAN DE STUDII

Domeniul general 031: Ştiinţe politice | Political Sciences
Titlul obținut: Licenţiat în Știinţe sociale și comportamentale | Degree in Social and Behavioral Sciences
Durata Studiilor: 3 ani pentru deținătorii diplomei de bacalaureat | 3 years for baccalaureate diploma’s holders

*4 ani pentru invațământul la distanță | * 4 years for distance learning
Credite de studii: 180

”Jurnalism și procese mediatice”

PLAN DE STUDII

Domeniul general 031: Jurnalism și comunicare | Journalism and communication
Titlul obținut: Licenţiat în Jurnalism și Informare | Degree in Journalism and Information
Durata Studiilor: 3 ani pentru deținătorii diplomei de bacalaureat | 3 years for baccalaureate diploma’s holders

*4 ani pentru invațământul la distanță | * 4 years for distance learning
Credite de studii: 180

Anul III

COD DENUMIRE DISCIPLINĂ

 

CREDITE
SEMESTRUL V

 

Conflictologia 3
Săptămînalul ca tip de ediţie 2
Jurnalismul de investigaţie 2
Jurnalismul de agenţie 2
Negocieri internaţionale 5
Etichetă şi protocol internaţional 4
Managementul instituţiei media 2
Atelier de creaţie (genurile presei) 4
SEMESTRUL VI

 

Design-ul mass media 2
Emisiunea de actualităţi 2
Emisiunea de divertisment 5
Talk show-ul de televiziune 4
Documentarul TV 5
Filmul de ficţiune (serialul TV) 4
Practica tehnologică 10
Cercetarea și elaborarea tezei de licență 5
EXAMEN DE LICENȚĂ

 

Admitere

Cererea de înscriere la concurs este însoțită de:

 • actul de studii, în original cu anexa respectivă;
• 6 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm;
• copia buletinului de identitate;
• certificatul medical-tip (nr. 086-U).

________________________________________________________________________________________

Regulament privind elaborarea și susținerea

tezelor de licență

Regulament privind elaborarea și susținerea

tezelor de an

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail