Skip to main content
Facultatea Științe Sociale și ale Educației

Colocviu științific internațional dedicat aniversării de 160 ani de la nașterea lui Sigmund Freud ”La început a fost opera”

Colocviu științific internațional dedicat aniversării de 160 ani de la nașterea lui Sigmund Freud ”La început a fost opera”Chișinău, 13-14 mai 2016 „In the beginning was the deed (Im Anfang war die Tat)” Sigmund Freud ”Totem and Tabu (Totem und Tabu)”

Organizator:

Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență SocialăUniversitatea Liberă Internațională din Moldova

Coorganizatori: 

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Catedra de Psihologie Aplicată,

Universitatea Pedagogică Ion Creangă, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială,

Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte,

Universitatea de Stat din Tiraspol, Catedra de Psihopedagogie și Educație Preșcolară,

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”C. Stere” din Chișinău, Facultatea Relații Internaționale și Științe Socio-umane,

Universitatea ”Bogdan P. Hașdeu” din Cahul, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie,

Colegiul Psihologilor din Moldova,

Asociatia Psihologilor Practicieni din Moldova,

Asociația de Psihanaliza Legăturilor de Grup și Familie din Moldova,

Asociația Română de Psihanaliza Legăturilor de Grup și Familie Enrique Pichon-Riviere, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, PsihoClinic.

 

Pentru prima dată în Republica Moldova, Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, ULIM, împreună cu partenerii din mediul universitar, organizații și asociații profesionale de profil sau conexe domeniilor psihologiei organizează Colocviul științific internațional dedicate aniversării de 160 ani de la nașterea lui Sigmund Freud  ”La început a fost opera”, la care vor participa personalități notorii din domeniul psihologiei și psihanalizei din Republica Moldova și străinătate. În cadrul colocviului veți lua cunoștință de cercetările efectuate de specialiștii renumiți în domeniul psihologiei dinamice.

13 mai 2016

Anatol Nacu, Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică Nicolae Testemițanu, membru titular al Societății Române de Psihanaliză (afiliată la Asociația Internațională de Psihanaliză), președintele Societății de Psihoterapie Psihanalitică din Moldova. Prezentarea studiilor de caz din psihanaliză.

Zinaida Bolea, Universitatea de Stat din Moldova, candidat al Societății Române de Psihanaliză (afiliată Asociației Internaționale de Psihanaliză), membru al Societății de Psihoterapie Psihanalitică din Moldova. Relații psihanalitice contemporane: psihanaliza pulsiunilor vs. psihanaliza relațiilor de obiect.

Ion Moldovanu, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie  Nicolae Testemițanu. Manipulare și hărțuire isterică.

Grigorii Țapu, Universitatea de Stat din Tiraspol. De ce lipsește psihanaliza în cultura educațională din Republica Moldova?

Mohammadadifard Gholamali, Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Sexul și sănătatea. Abordare multidimensională.

14 mai 2016

Vadim Moldovan, CUNY, New York. Jealous mothers: The subconscious competitive dynamics of the mother-daughter relationship.

Ermina Soroceanu, psiholog clinician, Colegiul Psihologilor din România. Manifestarea clinică a insatisfacției sexuale în relația de cuplu.

Claudiu Ganciucandidat al Societății Române de Psihanaliză (afiliată Asociației Internaționale de Psihanaliză), președintele executiv al Asociației Române de Psihanaliza Legăturilor de Grup și Familie Enrique Pichon-Riviere. Prezentare studii de caz în terapia de cuplu.

Svetlana Rusnac, Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Postmodernismul psihoterapiei și perpetuarea psihanalizei.

Lansarea volumului ”La început a fost opera”. Sigmund Freud – 160 de ani de la naștere. 

Toți specialiștii, profesorii și studenții din domeniul psihologiei sau din domeniile conexe care vor să participe la colocviu sunt rugați să se înscrie, completând formularul afișat pe pagina web a conferinței. Pentru detalii, apelați 022/110110 sau 062/110110 sau 068/145508.

Participanții vor primi certificate și volumul cu discursurile din cadrul colocviului.

 

 

Președintele comitetului organizatoric: dr. Gh. Mohammadifard.