Skip to main content

Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Doctorat

Accesul la ciclul doctorat este posibil în baza diplomei de master. Doctoratul este ciclul unversitar de cercetare prin excelență. Durata studiilor la ciclul doctorat este de 3 ani la secția cu frecvență și 4 ani la secția frecvența redusă. Studiile la doctorat nu se creditează. Doctorandul este admis la studii în baza unui dosar.

Calificările ce denotă completarea ciclului III sunt acordate studenților care:

1
au dat dovadă de o înțelegere sistematică a domeniului de studiu, a aptitudinilor și metodelor de cercetare caracteristice domeniului respectiv
2
au dat dovadă de abilități de concepere, proiectare, implementare și modificare a procesului de cercetare;
3
au adus contribuții prin cercetarea originală ce extinde frontiera de cunoștințe prin dezvoltarea unui compartiment substanțial al activității, rezultatele cărora merită a fi publicate la nivel național și internațional;
4
sunt capabili de a efectua o analiză critică, o evaluare și o sinteză a ideilor noi;
5
sunt capabili să facă schimb de cunoștințe de specialitate cu colegii lor, cu un public vast de savanți, cât și cu societatea în întregime;
6
sunt capabili pe viitor să promoveze cunoștințele în cadrul contextelor academice și profesionale, tehnologice, sociale ori culturale.