Skip to main content
Uncategorized @ro

Faurul Aniversar al Doamnei Zinaida Istrati-Cameneva

Colectivul Facultății de Litere și întreaga comunitate a Universității Libere Internaționale din Moldova îi transmite doamnei Zinaida Istrati-Cameneva felicitări cu ocazia zilei de naștere.

În luna februarie, Doamna Zinaida Istrati-Cameneva este omagiată. Horoscopul ne descifrează că cei născuţi în luna lui Faur sunt personalități puternice, au verticalitate, aspiră, caută, excelează fără să-și plângă oboseala și niciodată nu cedează în faţa şicanelor vieţii. Din cohorta făurarilor fac parte Elisabeth Taylor, Maria Cibotari, Muriel Park şi alţii.

Născută într-o familie de răzeşi înstăriţi în cel mai frumos sat din nordul Basarabiei – Sofia, după absolvirea şcolii medii din satul natal, tânăra Zinaida porneşte spre pedagogicul „Alecu Russo” din oraşul Bălţi, unde se înscrie la Facultatea „Limbi Străine” (1958) pe care o absolveşte con brio, având ca specialitate Limba engleză şi germană (1964). Vorba cântecului, care pare să fi fost scris special pentru Ea:

„Cărăruie de la ţară,

Străjuită de nucari…

M-ai condus până la … Bălţi

Şi-am pornit pe drumuri mari.”

 

Au urmat ani de trudă pe şantierele navale din Indonezia (1964-1965) unde colega noastră a activat în calitate de translator-traducător, iar după ei au venit și frumoșii ani de cercetare filologică în cadrul ciclului de doctorantură în oraşul Minsk (1972-1976).

Însă cele mai frumoase „şantiere” pe care a excelat au fost catedrele de limbă engleză, de filologie germanică și de limbi străine aplicate ale celor mai prestigioase instituții universitare din Republica Moldova: USM, IRIM, ULIM. În măsura cerinţelor timpului şi al potenţialului ştiinţifico-didactic, dumneaei a predat cursuri teoretice de lexicologie şi istorie a limbii engleze vechi, cursuri de teorie şi practică a traducerii, cursuri de traductologie, sociolingvistică și cursuri practice de limbă engleză. A colaborat intens cu instituții și centre universitare din ţară (Bălţi, Tiraspol, Comrat).

Dacă eventual s-ar putea organiza o Horă a tuturor studenţilor pe care Doamna Istrati-Cameneva i-a ghidat şi încurajat, atunci cu certitudine că aceasta ar fi o impresionantă Horă studenţească a celor care acum activează în diverse colțuri de pe mapamond, o adevărată horă dansată cu vervă şi candoare în onoarea profesorului omagiat.

Doamna Istrati-Cameneva a scris cărţi, manuale, studii didactice. Numărul articolelor ştiinţifice publicate în revistele de specialitate din ţară şi de peste hotare, dedicate celor mai actuale probleme din traductologie şi practică a traducerii, a depăşit cifra de 200. A ghidat cu perseverenţă, dar şi cu bunăvoinţă, mulţi doctoranzi, în calitate de coordonator științific sau „naşă de botez” filologic, în calitatea sa de referent oficial.

Pedagogul Istrati-Cameneva şi-a măsurat viaţa nu cu Timpul, ci cu Fapta: a perseverat în toate domeniile de activitate didactico-ştiinţifică.

Secretul vieţii sale este foarte simplu: a realiza totul prin credinţă că ceea ce faci este necesar, a cunoaşte măsura şi tactul în toate, dar mai ales în relaţiile cu generaţiile începând cu 1965 și până astăzi. Un Frumos traseu care trebuia pavat, patronat, luminat!

Pentru Ea Viaţa a fost şi rămâne a fi un munte, un Everest, un Kilimanjaro pe care trebuie să-l urci încet şi să-l cobori repede, exact aşa cum a zis-o clasicul literaturii franceze Guy de Maupassant. N-a cunoscut şi nici nu vrea să cunoască staţia „Stop” ori staţia „Odihnă” de pe traseul activităților. A fost întotdeauna la braţ cu efortul, care cere perspicacitate, spiritualitate și zel pentru ca viaţa să poată părea mai uşoară. Dorinţa Doamnei Istrati-Cameneva de a fi în preajma celui care are nevoie de ajutor și de a fi la momentul potrivit alături este uluitoare: îţi acordă sprijin şi nu are nevoie de nici cea mai mică răsplată. E ceva biblic în acest sens, este un crez venit de la Cristos. Este bine când lângă tine ai asemenea personalităţi. Te simţi mai sigur, mai protejat, mai longeviv.

Prezentul mini-text de veneraţie nu este decât o tabletă omagială, un medalion sincer şi prietenos din partea tuturor colegilor de la catedrele de specialitate, filologie germanică şi filologie romanică, din partea decanatului Facultăţii de Litere și din partea studenţilor recunoscători.

În final, îi dedicăm un acrostih pe care-l dorim să fie un suport moral pentru deceniile care urmează:

Zâmbetul,

Imaginţia,

Norocul,

Aprecierea,

Idealul,

Dragostea,

Ascensiunea,

                                                                                                                                                                                      Chibzuinţa,

                                                                                                                                                                                      Admiraţia,

                                                                                                                                                                                      Modestia,

                                                                                                                                                                                      Experienţa,

                                                                                                                                                                                      Noutatea,

                                                                                                                                                                                      Evoluţia,

                                                                                                                                                                                      Valoarea şi

                                                                                                                                                                                      Adevărul – să vă fie şi arcuş şi strune de vioară în anii ce urmează.

La Mulţi Ani, stimată doamnă și dragă colegă Zinaida Istrati-Cameneva!

 

Leave a Reply