Skip to main content
EvenimenteNoutăți

SIMPOZION INTERNAȚIONAL (24 de orașe) pe resursele digitale și predarea limbajelor de specialitate

SIMPOZION INTERNAȚIONAL „Resurse digitale în transferul limbii române ca limbă străină. Predarea limbajelor de specialitate – repere teoretice și studii de caz”. Facultatea de Litere ULIM, în calitate de partener și co-organizator

Catedra de Filologie Romanică, #Facultatea_de_Litere, #Universitatea_Liberă_Internațională_din_Moldova #ULIM din Chișinău participă în calitate de partener și co-organizator la Simpozionul internațional „Resurse digitale în transferul limbii române ca limbă străină. Predarea limbajelor de specialitate – repere teoretice și studii de caz”, organizat de Catedra de Limba Română pentru Studenţi Străini, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Decana Facultății de Litere, ULIM, conf.univ., dr., Carolina Dodu-Savca a intervenit cu un mesaj de salut instituțional din partea comunității ULIM în cadrul plenarei internaționale întrunită online. Cadrele didactice ale facultății au moderat ateliere (Secțiunea 4. Resurse digitale în predarea RLS: conf.univ., dr., Carolina Dodu-Savca și conf. univ. dr. hab. Angela Savin) și au participat cu mai multe comunicări științifice în cadrul simpozionului și al Workshop-ului „Cursul universitar în prezent: echilibrând, pas cu pas, coordonatele în evoluția post-pandemică a noii normalități academice”.

Sistemul academic în situații de urgență, educația în situații de urgență, formarea competențelor lingvistice și bi-culturale, formarea competențelor pluri-lingvistice și interculturale, formarea competențelor de predare-învățare a limbilor străine și a competențelor de adaptare la platformele online, modul digital de formare și afectarea psihosocială, formarea în sistem digital și riscurile formării online, reziliența redusă, clișee de comportament online și reticența cadrelor didactice și a studenților/formabililor sunt cele mai importante probleme-provocări care au fost discutate în cadrul SIMPOZIONULUI INTERNAȚIONAL „Resurse digitale în transferul limbii române ca limbă străină. Predarea limbajelor de specialitate – repere teoretice și studii de caz”.

La eveniment s-au întrunit participanți din 24 de orașe: Iași – Chișinău – București – Bălți – Ploiești – Novi-Sad – Sofia – Paris – Cluj-Napoca – Udine – Sankt Petersburg – Galați – Praga – Belgrad – Constanța – Poznań – Tel Aviv – Cracovia – Tunis – Lubljana – Baku – Ankara – Zagreb – Bruxelles.

Acest eveniment științific a fost inițiat în urma activităților de evaluare și testare din cadrul Proiectului QUILL Quality in Language Learning. Manifestarea s-a desfășurat online, pe platformele Zoom & Google Meet, pe data de 18 februarie, 2022.

Comitetul ştiinţific şi de organizare:

Ludmila BRANIŞTE, Conf. univ. dr., Șef Catedra de Limba Română pentru Studenţi Străini, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Organizator, coordonator colocviu.

Gina NIMIGEAN, Lect. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Organizator, coordonator colocviu.

Teodora GHIVIRIGĂ, Conf. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Manager de proiect pentru România în cadrul proiectului QUILL – Quality in Language Learning.

Alexandra BARBĂNEAGRĂ, Rector, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (UPSC), Conf. dr. în filologie.

Elisabete MENDES SILVA, Director de Proiect QuiLL Quality in Language Learning, Departamentul de limbi străine, Institutul Politehnic Bragança (ESE-IPB), Portugalia, cercetător la ULICES – Centrul de studii de anglistică din cadrul Universității din Lisabona, Conf. dr. în filologie.

Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR, Prorector pentru activitate științifică și relații internaționale, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Conf. dr. în filologie, catedra Științe ale Educației și Management.

Daiana Theodora CUIBUS, Director general al Institutului Limbii Române, București, Ministerul Educației din România.

Ramona MIHĂILĂ, Prof. univ. dr., Prorector Relații Internaționale la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din București.

Sevinj ZEYNALOVA, Prorector Universitatea de Limbi Străine din Azerbaijan, Baku, Șef de catedră, Departamentul de Lexicologie Engleză și Stilistică.

Carolina DODU-SAVCA, Decan al Facultății de Litere a Universității Libere Internaționale din Moldova ULIM, Chișinău, Conferențiar universitar, doctor în filologie.

Lilia TRINCĂ, Conf. univ. dr., Decan, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Luminița DRUGĂ, Director al Departamentului de limba și literatura română și științe ale comunicării, Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Elena LĂCUSTĂ, Șef al Catedrei de limbă română și filologie romanică, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți, Conferențiar universitar, doctor în filologie.

Virginia POPOVIĆ, Conferențiar universitar, doctor în filologie, Departamentul de Limba și Literatura Română, Facultatea de Filozofie, Universitatea din Novi Sad.

Ivana IVANIĆ, Lect. univ. dr., Șef Departament Limba și Literatura Română, Universitatea din Novi Sad.

Laura Ioana LEON, Conf. univ. dr., Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Alessandro ZULIANI, Director adjunct al Centrului Internațional de Studii asupra Culturii Române din cadrul Departamentului de Limbi și Literaturi, Comunicare, Educație și Societate, Universitatea din Udine, Italia.

Cristina Valentina DAFINOIU, Conf. univ. dr., Departamentul de Filologie Română, Limbi Clasice şi Balcanice, Universitatea „Ovidius”, Constanţa.

Laura Carmen CUȚITARU, Conf. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Angelica CĂPRARU, Conf. univ. dr., Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Sanda PĂDUREȚU, Conf. univ. dr., Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Sonia Carmen MUNTEANU, Conf. univ. dr., Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Svetlana DERMENJI, Catedra Limbă și comunicare, Facultatea Filologie și Istorie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Conf. dr. în filologie.

Anna KUBASOVA, Lect. univ. dr., Universitatea de Stat din Sankt Petersburg.

Iosefina BLAZSANI-BATTO, Dr., Lectoratul românesc al ILR, Universitatea de Limbi Străine din Baku .

Carmen DIMITRIU, Dr., Lectoratul românesc al ILR la Universitatea din Tel Aviv.

Arina CHIRILĂ, Asist. univ. dr. asoc., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Irina POSTOLACHI-JOSAN, Dr., colaborator științific DFLE, Universitatea Sorbona Nouă, Paris-3.

Organizatori:

Departamentul de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Catedra de Limba Română pentru Studenţi Străini, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Parteneri coorganizatori:

Departamentul de limbi străine, Institutul Politehnic Bragança (ESE-IPB), Portugalia, cercetător la ULICES – Centrul de studii de anglistică din cadrul Universității din Lisabona

Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române, București (ILR) la Universitatea din Torino, Italia.

Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române, București (ILR) la Departamentul de Limbi Romanice, Facultatea de Litere, Universitatea din Ljubljana.

Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române, București (ILR) la Universitatea Tunis El Manar, Institutul de Limbi Moderne „Habib Bourguiba”.

Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române, București (ILR) la Facultatea de Relații Internaționale și Studii Regionale, Departamentul de Limbi Străine, Universitatea de Limbi Străine din Azerbaidjan, Baku, Centrul de Limbă și Cultură Română din Baku.

Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române, București (ILR) la Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznań, Catedra de Studii Românești, Facultatea de Limbi și Literaturi Moderne.

Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române, București (ILR) la Universitatea „Sf. Kliment Ohridsky”, Sofia / Institutul Limbii Române, București

Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române, București (ILR) la Universitatea Carolină din Praga.

Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române, București (ILR) la Universitatea din Ankara, Republica Turcia, Facultatea de Limbi, Istorie şi Geografie, Departamentul de limbă şi literatură italiană

LCCR, Institutul Limbii Române, București (ILR) la Bruxelles, Belgia.

Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare, Universitatea Tehnică din Cluj -Napoca.

Departamentul de Filologie, Facultatea de Litere și Științe, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.

Departamentul de Filologie Română, Limbi Clasice şi Balcanice, Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius” din Constanța.

Lectoratul românesc al Institutului Limbii Române, București (ILR) la Universitatea din Tel Aviv, Israel (ILR), Departamentul de Limbi Străine

Centrul de limbi moderne și integrare culturală, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași.

Centrul de Cercetări Lingvistice și Interculturale, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București.

Centrul de cercetări Teoria și Practica Discursului, Universitatea „Dunărea de Jos din Galați

Institutul de Filologie Romanică, Facultatea de Filologie, Universitatea Jagiellonă din Cracovia, Polonia.

Departamentul de Lexicologie Engleză și Stilistică, Universitatea de Limbi Străine din Azerbaijan, Baku.

Departamentul de Limba și Literatura Română, Facultatea de Filozofie, Universitatea din Novi Sad.

Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București.

Departamentul de Studii Românești, Facultatea de Filologie, Universitatea Jagiellonă din Cracovia, Polonia.

Departamentului de Limbi și Literaturi, Comunicare, Educație și Societate, Universitatea din Udine, Italia.

Catedra de Filologie Romanică, Universitatea de Stat din Sankt Petersburg (Кафедра романской филологии, Санкт-Петербургский Государственный Университет).

Catedra de Limbă Română și Filologie Romanică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova.

Catedra de Limba și Literatura Română, Facultatea de Filologie, Universitatea din Belgrad.

Catedra de Filologie Romanică, Facultatea de Litere, Universitatea Liberă Internațională din Moldova ULIM, Chișinău.

Catedra de Limbi Romanice, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Lomonosov”, Moscova (Московский Государственный Университет имени „М.В. Ломоносова”).

Catedra de Limba și Literatura Română, Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, Universitatea din Zagreb.

Catedra Limbă și comunicare, Facultatea Filologie și Istorie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Leave a Reply