Skip to main content
Facultatea Drept

Felicitări rectorului Ilian Galben

Colectivul profesoral al Facultăţii Drept aduce sincere felicitări dlui Ilian Galben care a fost ales în calitate de Rector al ULIM. Şi cu această ocazie, ne reafirmăm ataşamentul faţă de valorile academice instituite de părintele-fondator al ULIM, dl academician Andrei Galben, şi suntem convinşi că dl Ilian Galben este persoana potrivită pentru a multiplica şi dezvolta în viitor Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.