Skip to main content

La 2 septembrie curent, la ULIM a fost marcată deschiderea noului an universitar pentru comunitatea academică. La eveniment s-au întrunit studenții,  profesorii și părinții. În ședința plenară,  mesaje de salut și urări de bine au transmis prorectorii și decanii facultăților. Studenții anului I au fost încurajați să acorde o importanță majoră studiilor superioare, întrucât acestea le pot asigura un viitor prosper cu posibilități sporite. De asemenea, echipa managerială a îndrumat studenții să profite de toate resursele de studiu ale universității, să participe activ la evenimentele extracurriculare, să-și seteze obiective bine definite și să depună eforturile necesare pentru realizarea acestora. În cadrul evenimentului, în premieră, la ULIM au fost decernate burse studențești de studii „Andrei Galben” în memoria regretatului rector fondator Acad. Andrei Galben. Studenții decernați cu burse sunt: Elena Ernu, Svetlana Babchina, Daniela Vidrașcu, Ana-Maria Sochirca, Cătălina Caranciuc. Tinerele au demonstrat implicare plenară în viața studențească și în activități extracurriculare. La festivitate au fost prezenți și absolvenții notorii ai ULIM, care au ținut să împărtășească tinerei generații din experiențele trăite la Alma Mater, motivându-i să-și modeleze continuu gândirea prin autoeducare și învățare sistematică.

În același timp și Colegiul ULIM și-a deschis larg ușile pentru prima promoție de elevi la cele 5 specialități: Contabilitate; Finanțe și bănci; Marketing; Turism; Programarea și utilizarea produselor de program. Cele mai importante repere ale instituție precum: sălile de lectură și centrele de informare și documentare au fost prezentate elevilor și studenților sub îndrumarea cadrelor didactice și a colaboratorilor Departamentului Informațional Biblioteconomic.

Elevilor și studenților le urăm ca în noua etapă a vieții să demonstreze perseverență în procesul instructiv-educativ și să stabilească relații noi de prietenii, iar profesorilor și părinților le dorim ca munca, investițiile și eforturile să fie înalt apreciate.


Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply