Skip to main content

La 2 septembrie curent, în Sala Polivalentă nr. 2 a fost inaugurat programul „Grija pentru noii utilizatori”, ediția 2019, cu sloganul: „Cei înțelepți sunt întotdeauna deasupra cărților” (Samuel Daniel).  La eveniment au participat studenții anului I alături de profesori. Irina Botnaru, director DIB a realizat o prezentare despre resursele educaționale existente în sălile de lectură, despre centrele de informare și documentare ale ULIM și accesul la multiple platforme științifice disponibile în spațiile funcționale ale DIB. Organizatorii menționează că scopul primordial este ca studenții să dobândească abilități și competențe informaționale, iar obiectivele programului sunt: sprijinirea integrării audienţilor anului 1, de la toate facultăţile ULIM, ai ciclurilor licenţă, masterat, doctorat în comunitatea universitară; cunoașterea spațiilor funcționale, serviciilor și produselor informaționale ale DIB; cunoașterea și orientarea în Sistemul Instituțiilor Info-Bibliotecare din RM; însușirea cunoștințelor generale și deprinderilor pentru orientarea în fluxul informațional instituțional, național și internațional; promovarea e-serviciilor de bibliotecă – Bibliotecarul Live (chat), digitizarea publicațiilor. De asemenea, în cadrul programului colaboratorii DIB vin în întâmpinarea studenților prin organizarea unor activități de instruire (mini-cursuri) orientate spre formarea și amplificarea competențelor informaționale, precum: „Pagina WEB DIB: conținut informațional, promoțional și documentar”; „Baze de date on-line, oferite de către DIB”; „Referințe bibliografice: elaborare și prezentare”; „Mânuirea programelor Microsoft Office”.

„Grija pentru noii utilizatori” este un program inițiat de către DIB în anul 2003 ca impact al Proiectului Tempus Tacis.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply