Skip to main content
Hotărâri

HOTĂRÎREA Nr. 2/7 din 16.04.2014

În urma audierii raportului „Evaluarea calităţii procesului didactico-ştiinţific la Facultatea Istorie și Relații Internaționale”

Senatul ULIM a hotărît:

  1. A lua act de informaţia prezentată privind evaluarea calităţii procesului didactico-ştiinţific la Facultatea Istorie și Relații Internaționale.
  2. A lua în considerație obiecţiile şi recomandările Consiliului de Asigurare a Calităţii și a înlătura neajunsurile neesențiale constatate.
  3. A elabora Strategia Facultății Istorie și Relații Internaționale, planul de măsuri și acțiuni pentru consolidarea rezultatelor bune, îmbunătățirea continuă a calității programului și înlăturarea deficiențelor identificate.

Responsabili: Decanul Facultății Istorie și Relații Internaționale, Șefii Catedrelor, Consiliul