Skip to main content
Hotărâri

HOTĂRÎREA Nr. 1 din 08.09.2010

În urma audierii raportului privind unele aspecte ale activitătii didactico-stiintifice si profesionale a colaboratorilor ULIM în anul academic 2009-2010 si strategiile şi priorităţile în dezvoltarea ULIM în anul academic 2010-2011

 

 

Senatul ULIM a hotărît:

1. Cadrele didactice şi ştiinţifice au depus un efort satisfăcător întru promovarea imaginii ULIM şi respectarea obligaţiunilor funcţionale.

2. A obliga unităţile structurale ULIM, inclusiv Senatul Studenţesc şi Sindicatul Studenţesc, să-şi onoreze obligaţiunile funcţionale conform prevederilor Codexului ULIM şi Cartei universitare.

3. A obliga cadrele didactice, catedrele şi decanatele să raporteze către următoarea şedinţă a Senatului despre dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu universităţile şi alte instituţii, stabilite în baza acordurilor de colaborare încheiate de către ULIM.

4. În scopul descentralizării academice a integra gama multidimensională de activităţi didactico-ştiinţifice la catedre şi facultăţi (licenţă/ masterat/ doctorat). Controlul şi monitorizarea întregii activităţi didactico-ştiinţifice universitare îi revine Rectoratului şi structurilor responsabile.

5. A stabili salariile pentru cadrele didactico-ştiinţifice în anul universitar 2010-2011 în funcţie de constatările expuse în prezenta informaţie.