Skip to main content
Hotărâri

HOTĂRÎREA Nr. 2/2 din 27.10.2010

În urma audierii raportului privind calitatea desfășurării stagiilor de practică la facultățile ULIM

 

Senatul ULIM a hotărît:

1. A lua act de rezultatele verificării calităţii desfășurării stagiilor de practică la ULIM.

2. A extinde spectrul colaborărilor ULIM cu parteneri sociali (instituţii publice şi private) care ar asigura  implicarea în stagiile profesionale a studenţilor ULIM (cu sprijinul iniţiativelor din partea facultăţilor).

3. A responsabiliza  facultăţile cu studierea continuităţii carierii profesionale în concordanţă cu locul stagiilor profesionale.

4. A include pe paginile web ale facultăţilor rubrica „stagii profesionale”.

Responsabili: Decanii facultăţilor, Rectoratul