Skip to main content
Hotărâri

HOTĂRÎREA Nr. 1 din 12.09.2012

În urma audierii raportului privind evaluarea activității ULIM în anul universitar 2011-2012 şi sarcinile care urmează a fi realizate de către colectivul universității în anul universitar 2012-2013

Senatul ULIM a hotărît:

A lua act de informaţia prezentată privind evaluarea activității ULIM în anul universitar 2011-2012.
A aproba rapoartele de autoevaluare a activității facultăților ULIM în anul universitar 2011-2012.
A prelungi contractele de muncă şi a aprecia salarizarea cadrelor didactice şi auxiliare în funcţie de activitatea pe parcursul anului 2011-2012, prezentată în rapoartele de autoevaluare
A intensifica lucrul catedrelor şi facultăţilor cu studenţii restanţieri. A responsabiliza şefii catedrelor cu prezentarea corectă şi veridică a datelor cu privire la lucrul realizat.
A recomanda de a introduce în procesele verbale ale catedrelor şi facultăţilor datele despre lucrul efectuat cu restanţierii de la Ciclul II Masterat, Ciclul III Doctorat.
A introduce în rapoartele de autoevaluare a catedrelor şi facultăţilor informaţia rezumativă despre disciplinele şi numărul de grupe cu predarea în limbile străine.
A obliga şefii de catedră şi decanii să prezinte pînă la data de 19 septembrie, curent, darea de seamă despre activitatea didactică, conform cerinţelor abordate recent. Controlul asupra îndeplinirii i se atribuie rectorului ULIM.