Skip to main content
Hotărâri

HOTĂRÎREA Nr. 1/2 din 27.10.2010

În urma audierii raportului privind activitatea DIB în anul academic 2009-2010

 

 

Senatul ULIM a hotărît:

1.      A lua act de informaţia prezentată de către dna Zinaida Sochircă, director general DIB.

2.      A aprecia activitatea DIB pentru perioada anului academic 2009-2010 prin calificativul „bine”.

3.      A susţine şi a promova experienţele reprezentative ale DIB, orientate pentru servirea eficientă informaţional-documentară a procesului didactic şi de cercetare

Responsabili: Rectorat, administraţia DIB

4.      A ameliora funcţionarea DIB şi a considera drept priorităţi: 

–         amplificarea utilizării resurselor documentare, oferite de către DIB (orientarea studenţilor de către universitari, reflectarea surselor deţinute de către DIB în programele analitice etc.);

Responsabili: şefi catedre, cadrele didactico-ştiinţifice, bibliotecarii  contact DIB

–         intensificarea colaborărilor între DIB şi catedrele, cadrele didactico-ştiinţifice pentru noi achiziţii de documente (informaţii reciproce, organizarea expoziţiilor “Intrări noi”, consultarea sistematică a colecţiilor DIB”);

Responsabili: şefi catedre, bibliotecarii contact DIB

–         a îmbunătăţi prezenţa în colecţiile DIB a publicaţiilor instituţionale şi de autor, editate sub egida ULIM;

Responsabili: directori institute, autori

–         a organiza în colaborare cu institutele științifice ULIM activităţi de prezentare/promovare a bazelor de date, deţinute de către DIB, în funcţie de profilul concret.

Termen de realizare: Ianuarie-februarie 2011

Responsabili: directorii institutelor, dna Z. Sochircă, director general DIB

5.      A impulsiona procesul de informatizare a DIB prin:

–         achiziţionarea soft-ului TINREAD pentru amplasarea catalogului electronic pe pagina WEB;

Termen de realizare: Noiembrie 2010

Responsabil: rectoratul ULIM

–         implementarea cardului unic de utilizator DIB;

Termen de realizare: Ianuarie – februarie 2011

Responsabili: DIB, Rectoratul ULIM

–         înnoirea parcului tehnic al DIB pentru asigurarea accesării eficiente a catalogului electronic (12 computere).

Termen de realizare: Decembrie 2010

Responsabil: Rectoratul ULIM

6.      A organiza în colaborare cu institutele științifice ULIM un ciclu de prezentări pe marginea constituirii repozitoriului universitar, implementării accesului deschis.

Termen de realizare: Ianuarie-februarie 2011

  Responsabili: directorii institutelor, dna Z. Sochircă, director general DIB.