Skip to main content
Hotărâri

HOTĂRÎREA Nr. 2/6 din 26.02.2014

În urma audierii raportului „Evaluarea calităţii procesului didactico-ştiinţific la Facultatea de Litere”

Senatul ULIM a hotărît:

  1. A lua act de informaţia prezentată privind evaluarea calităţii procesului didactico-ştiinţific la Facultatea de Litere.
  2. A lua în considerație obiecţiile şi recomandările Consiliului de Asigurare a Calităţii și a soluționa neajunsurile constatate (necesitatea lărgirii ofertei educaţionale în baza planurilor de studii aprobate regulamentar, organizarea grupelor academice, intensificarea activității ştiinţifice a Secţiei Comunicare şi Mass-Media din cadrul Institutului Cercetări Filologice și Interculturale, promovarea politicilor care ar asigura echilibrul de vîrstă a cadrelor didactice angajate).
  3. A elabora Strategia Facultății de Litere, planul de măsuri și acțiuni pentru consolidarea rezultatelor bune, îmbunătățirea continuă a calității programului și înlăturarea deficiențelor identificate.

Responsabili: Decanul Facultății de Litere, Șefii Catedrelor, Consiliul profesoral al facultăţii, Comisia pentru asigurarea calităţii la Facultatea de Litere